Jak se připravit na instalaci fotovoltaické elektrárny

Jak správně připravit rodinný dům na instalaci fotovoltaiky, aby se realizace zbytečně neoddalovala? Tato otázka napadne nejednoho žadatele o systémy obnovitelných zdrojů. Pojďme se tedy podívat na to, co je třeba udělat pro hladký průběh instalace.

Základem je střecha. Prvním krokem je to, že si ověříte, že její orientace není pouze severním směrem. V takovém případě je totiž pro instalaci fotovoltaiky nevhodná. Pokud je ale orientovaná na jinou světovou stranu, tak si sen o vlastní fotovoltaice můžete začít plnit. Hned na úvod je třeba si uvědomit, že fotovoltaiku si pořizujete na několik desetiletí (záruka na panely se pohybuje okolo 25 let) a během té doby by se do střechy nemělo zasahovat.

„Pokud je střecha zájemce ve stavu, kdy v horizontu několika let bude potřebovat větší rekonstrukci, tak mu doporučíme, aby ji provedl ještě před instalací fotovoltaiky. V případě, že tak neučiní, hrozí vícenáklady v podobě demontáže a opětovné montáže fotovoltaické elektrárny během rekonstrukce střechy,“ upozorňuje René Milota, jednatel společnosti Acetex, která instaluje fotovoltaické elektrárny a teplená čerpadla po celé ČR.

Tip č. 1: Pro seniory a nízkopříjmové rodiny je pro je z programu NZÚ Light poskytována dotace 120 000 Kč na zateplení střechy.

Dále je třeba počítat s tím, že panely také něco váží a je potřeba mít na ně dostatečně dimenzované krovy. Zatížení u šikmé střechy činí cca 20 kg/m2, u rovné střechy se zátěžovými bloky cca 35 až 40 kg/m2. Je důležité si také ověřit, že máte na šikmé střeše krytinu umožňující kotvení konstrukce skrze vruty do krokví. Pokud děláte rekonstrukci střechy, zkontrolujte si, že při ní byla zachována možnost umístění kotev do krokví dle projektu pro fotovoltaickou elektrárnu.

Kabelové průchody a technická místnost

Fotovoltaická elektrárna má komponenty nejenom na střeše, ale i uvnitř domu – střídač a bateriové úložiště – a všechny je třeba navzájem propojit. Kabely je třeba vést skrze chránič, lidově řečeno husí krk, o minimálním průměru 50 mm. Bude mít dvě trasy. První bude od střechy do technické místnosti či sklepa a druhá bude z technické místnosti směrem k hlavnímu rozvaděči v domě. Tedy před instalací fotovoltaiky je dobré tyto trasy vytyčit a zajistit jejich průchodnost pro dané kabely.

Tip č. 2: Pokud máte v domě nepoužívaný komín, tak je ideální trasou pro kabeláž ze střechy do sklepa či technické místnosti. V takovém případě si připravte potvrzení, že se už nejedná o funkční komín, ale technickou šachtu.

Jak již bylo zmíněno, tak pro instalaci vnitřních komponentů fotovoltaické elektrárny je třeba technická místnost, kterou může být sklep, garáž, kotelna a podobně.

René Milota z Acetexu dodává: „Důležité je, aby se jednalo o suchou a neprašnou místnost s dostatečným prostorem jak na zdi, tak na zemi. Střídač, který váží několik desítek kilo, se umísťuje na zeď, ideálně do prostoru 1,5 x 1,5 metrů a minimálně ve vzdálenosti jednoho metru od plynového potrubí. Klima by pro něj mělo být od 0 do +60 °C.“

I bateriové úložiště je těžké, váha jednoho modulu se může pohybovat kolem 10 kilo. Většinou se moduly vrství na zem na sebe (dle požadované celkové kapacity bateriového úložiště), některé modely lze zavěsit i na zeď. Výška může dosáhnout až kolem 1,5 metru, šířka okolo 50 až 60 cm a hloubka kolem 30 až 40 cm. Baterie by měla být umístěna co nejblíže k fotovoltaickému střídači, ideálně v místnosti s teplotou od +15 °C do +35 °C, která má zajištěno odvětrávání tepla. K oběma přístrojům musí být také zajištěn snadný přístup.

Internet v místě umístění střídače

Pro správnou funkčnost online monitoringu (dohledu nad fotovoltaickou elektrárnou) je nutné zajistit v daném místě stabilní a dostatečně silný signál Wi-Fi nebo připravit do technické místnosti UTP kabel s funkčním internetem.

Tip č. 3: Vezměte telefon a postavte se do místnosti, kde si myslíte že by mohl být umístěn střídač. Pokud na vašem telefonu máte alespoň 3 čárky W-Fi signálu, pak je velmi pravděpodobné, že síla signálu bude dostatečná i pro střídač.

„Samozřejmě víme, že ne každý je odborník přes kabeláž a rozvody. My jako Acetex situaci řešíme tak, že nejvhodnější místo pro technologie a vhodné kabelové trasy vybere náš obchodně-technický konzultant během návštěvy u klienta. Pak už je na klientovi, zda si část prací připraví sám, nebo vše nechá na nás jako na realizační firmě a my provedeme instalaci tzv. na klíč,“ vysvětluje jednatel Acetexu.

Hlavní rozvaděč v domě

Pro správné fungování fotovoltaické elektrárny v domě je třeba ji připojit na rozvody v domě, tedy k hlavnímu rozvaděči. Počítejte s dostatečnou kapacitou pro připojení různých komponent. U většiny instalací se k fotovoltaické elektrárně umisťuje nový rozvaděč, který musí obsahovat minimálně 17 volných pozic u fotovoltaické elektrárny bez fyzické baterie a nejméně 25 volných pozic u fotovoltaické elektrárny s fyzickou baterií. Zároveň je potřeba instalovat do hlavního domovního rozvaděče měřicí a jistící prvky, pro které je potřeba zajistit alespoň 11, respektive 15 volných pozic dle toho, zda máte fotovoltaiku bez či s baterií (v případě, že ve stávajícím hlavním domovním rozvaděči není dostatek místa, umístí se menší podružný rozvaděč pro tyto komponenty).

René Milota nabádá: „Příprava vhodného rozvaděče by měla proběhnout před instalací fotovoltaické elektrárny. Tyto práce doporučujeme nechat na profesionální firmě, která bude realizovat celý systém. Může se totiž vyskytnout řada specifických požadavků, které odborník vyřeší. Je také důležité, aby zařízení splňovalo typové zkoušky a mělo výrobní štítek.“

Tip č. 4: Nejlepší umístění hlavního domovního rozvaděče je v technické místnosti, kde bude střídač a případně i baterie. To představuje v rámci FVE technicky optimální řešení.

Elektroměrový rozvaděč (Antoníček)

Aby mohla být fotovoltaika připojena k distribuční soustavě, musí elektroměrový rozvaděč splňovat tzv. připojovací podmínky, která má každá distribuce (ČEZ, Eg.D, PRE) zveřejněné na svých stránkách. Profesionální firma dokáže tyto požadavky vyřešit. Pokud se ale rozhodnete rozvaděč upravit před odbornou montáží systému, je to cesta, jak celou montáž zrychlit a třeba i ušetřit nějaké náklady.

Tip č. 5: Důkladně vybírejte, kdo vám tyto práce připraví. Je nutné, aby opravdu znal připojovací podmínky daných distribucí a následná úprava elektroměrů tak splňovala dané připojovací podmínky.

Tip č. 6: Zkontrolujte si nabídku, zda již neobsahuje kalkulaci úpravy rozvaděče ve vícepracích. Budete tak mít představu, kolik dané práce mohou stát.

„Rád bych také upozornil, že připojovací podmínky se v průběhu času mohou měnit, je dobré úpravy rozvaděče sladit s termínem montáže fotovoltaického systému. Dle aktuálních připojovacího podmínek musí být elektroměrový rozvaděč na volně přístupném místě. Ne vždy daná distribuce udělí výjimku, že rozvaděč může být umístěn například uvnitř domu nebo na fasádě,“ uzavírá René Milota, jednatel společnosti Acetex.

V případě, že si nejste jisti, jak by příprava na fotovoltaický systém měla vypadat u vás na domě, ozvěte se přes  kontaktní formulář a domluvte si konzultaci s obchodně-technickým zástupcem, který vám vše zdarma vysvětlí.

Tagy: