PŘEHLEDNĚ: Jak volit v komunálních volbách 2022 a jak křížkovat strany či kandidáty?

Volební místnost

Návod, jak volit v komunálních volbách

Už v pátek a v sobotu si lidé budou moct zvolit ve své obci nové zastupitelstvo. Jenže komunální volby se vyznačují zejména na první pohled složitým křížkováním stran a jednotlivých kandidátů. Jak volit, jak postupovat ve volební místnosti a proč není možné využít voličský průkaz? Přečtěte si přehledný článek včetně vysvětlení možné volby z karantény.

Termín a datum voleb

Letos se volby uskuteční 23. a 24. září tradičně v pátek a v sobotu. Volby do obecních zastupitelstev se konají každé čtyři roky společně s těmi senátními.

Čas a otevírací doba volebních místností

Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Jaké je číslo vašeho volebního okrsku včetně názvu a adresy se dozvíte z informačního letáku o volebním postupu. Ten vám přijde společně se sadou volebních lístků. Volební okrsky se vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1 000 voličů a stanovuje je starosta obce.

Kdy dostanu lístky a co předložit komisi

O hlasovací lístky se volič nemusí příliš starat. Měl by je obdržet nejpozději jeden den před zahájením voleb do své poštovní schránky. Pokud je z nějakého důvodu neobdrží nebo si je zapomene doma, nic se neděje. Hlasovací lístky si může vyzvednout přímo ve volební místnosti.

Po obdržení úřední obálky od volební komise, u které se prokážete občanským průkazem či pasem, můžete přistoupit k hlasování.

Jak upravit volební lístek?

Upravit volební lístek lze třemi způsoby – malými křížky, velkým křížkem a pak kombinací.

Malé křížky

Takzvanými malými křížky volíte jen jednotlivé kandidáty. Komu chcete dát hlas, označíte křížkem čtvereček u jeho jména. Volič má tolik hlasů, kolik je členů daného zastupitelstva. Pokud zakřížkuje více kandidátů, je hlasování neplatné. Pokud méně, hlasování platí, ale je jen na vás, zda chcete svou možnost hlasovat nevyužít a nechat ji částečně propadnout. Pokud přidělíte křížek straně a zároveň jejím kandidátům, hlas je platný pouze pro stranu.

Příklad: Vaše obec má 13 zastupitelů. Volič má tedy k dispozici maximálně 13 křížků, které může libovolně rozmístit. Hlas pak dostanou všichni označení kandidáti.

Velký křížek

Velký křížek slouží pro voliče, kteří jsou plnohodnotně spokojeni s kandidátkou jedné strany (koalice, sdružení nezávislých kandidátů, …). V takovém případě označíte velký čtvereček v záhlaví sloupce vámi zvolené strany.

Důležité je si uvědomit, že v tomto případě dáváte hlas všem kandidátům z vybrané strany. Kdybyste ale zakřížkovali dvě nebo více celých stran, bude hlasovací lístek neplatný.

Kombinace

Nejsložitějším, ale zároveň oblíbeným způsobem, jak dát najevo své preference, je kombinace malých křížků s velkým. V takovém případě volič označí velkým křížkem některou z kandidujících stran, dále však rozhodí malé křížky u jiných partají. Jejich počet je opět omezen počtem zastupitelů v dané obci.

Kdo ale nakonec dostane váš hlas? Hlas se připočítá všem kandidátům s malým křížkem. Z velké strany se pak od konce škrtne stejný počet lidí, jako jste použili malých křížků. Zní to složitě, pojďme si to ještě jednoduše vysvětlit.

Příklad: Strana má 30 kandidátů a volič ji zakřížkuje. V tuto chvílí dostávají hlas všichni na dané listině. Co ale když označíte například 10 kandidátů z jiných stran? V tomto případě získá hlas jen prvních 20 kandidátů z celé volené strany a 10 zvlášť označených kandidátů. Pokud byste mimo celou stranu označili 16 oblíbenců, hlas z celé strany dostane 14 nejvýše umístěných politiků.

Jak postupovat při volbě? Obálka, hlasovací lístek, volební místnost

Volič upraví svůj volební lístek a za plentou ho vloží do úřední obálky. Mnoho lidí vyplňuje lístky už doma. V takovém případě stejně za plentu alespoň na chvíli musíte, za ní pak svůj předvyplněný lístek vložíte do příslušné obálky.

Za plentu může jen volič, členové komise za ním nesmí přijít. Výjimkou je tělesná vada (není schopen číst, psát, …) voliče, kvůli které není schopen lístek upravit. S takovým člověkem může za plentu jiný volič, jenž podle pokynů lístek vyplní a vloží do obálky. Členové komise pomáhat nemohou.

Ve statutárních městech, kde se volí kromě městského zastupitelstva i zastupitelstvo městské části nebo obvodu, dává volič oba volební lístky pro každé ze zastupitelstev do jedné úřední obálky. Upravený volební lístek v úřední obálce následně volič vždy vhodí před volební komisí do volební urny.

Jak s voličským průkazem?

voličským průkazem může člověk ve vybraných volbách hlasovat mimo svůj volební okrsek, kde je na základě trvalého bydliště zapsán ve stálém seznamu voličů u obecního úřadu. Jenže komunální volby jsou výjimkou – pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává a volit mimo obce trvalého bydliště tedy nemůžete.

Přenosná urna

Voliči, kteří nejsou ze závažných zdravotních důvodů schopni přijít do volební místnosti, mohou obecní úřad nebo okrskovou volební komisi požádat, aby za nimi dorazila s přenosnou volební urnou.

Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří se nacházejí na území okrsku, kde volí. Komise nemůže za voličem s mobilní urnou jít například do nemocnice, která se sice nachází ve stejné obci, ale patří už do jiného volebního okrsku.

Tagy:
karanténa hlasování volby Česko volební místnost komunální volby volební komise kandidátní listina voličský průkaz jak volit komunální volby 2022 křížkování trvalé bydliště plenta systém voleb Poslanecká sněmovna ČR Volby do zastupitelstev obcí v Česku pandemie covidu-19