Mezi mobilním operátorem a malou firmou nečiníme rozdíl, říká správce značky pro IT služby

Již 15 let existence má za sebou značka Certifikované služby IT, jejímž smyslem je ukázat, které společnosti z odvětví informačních a komunikačních technologií své služby poskytují tak, jak je standardem ve vyspělém světě. „O značku mají zájem velké, střední a malé firmy, hlásí se o ni však i IT oddělení výrobních podniků,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Miroslav Sedláček, vedoucí certifikačního orgánu Elektrotechnického zkušebního ústavu. Certifikované služby IT jsou součástí programu Česká kvalita, nad nímž drží záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

„Značku Certifikované služby IT jsme si nechali zaregistrovat v roce 2006. Je postavená na splnění mezinárodní normy ISO IEC 20000-1, která upravuje management služeb v oblasti informačních technologií,“ vysvětlil v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Miroslav Sedláček, vedoucí certifikačního orgánu Elektrotechnického zkušebního ústavu, jenž je správcem této značky.

Elektrotechnický zkušební ústav posuzuje způsobilost žadatelů o značku Certifikované služby IT, aby ji mohli používat. „Pokud žadatel uspěje, vystavíme mu certifikát, který má platnost tři roky,“ dodal Miroslav Sedláček.

Jsme na straně zákazníků

Certifikované služby IT však nejsou jedinou značkou, kterou Elektrotechnický zkušební ústav může udělovat. Další se týkají například kybernetické bezpečnosti, zabezpečení informací, elektronické identifikace, informačních systémů veřejné správy a podobně. Certifikované služby IT jsou však zaměřeny přímo na služby, které jednotlivé firmy v oboru informačních a komunikačních technologií nabízejí.

Všichni žadatelé musí splňovat stejné standardy, nikomu nelze slevit. „Zájemci o tuto značku se rekrutují z řad velkých, středních i malých firem. Mohou tam být i mobilní operátoři, firmy nabízející provozování IT infrastruktury, provozovatelé datových center, firmy poskytující servis hardwaru, vývojářské či softwarové firmy, zkrátka kdokoli, kdo nabízí služby v oboru IT,“ upřesnil Miroslav Sedláček. „Ale o značku se hlásí také IT oddělení výrobních podniků,“ dodal.

Držitel značky Certifikované služby IT o sobě dává vědět, že služby v oblasti informačních a komunikačních technologií zajišťuje podle platných mezinárodních norem a že je i nadále pod kontrolou, zda tyto normy dodržuje. „My vlastně stojíme na straně zákazníků, protože jim tuto informaci de facto dáváme,“ řekl Miroslav Sedláček.

Když spadne aplikace nebo systém

Podle něho jde především o posuzování procesů, prostřednictvím kterých je služba v oblasti IT poskytována. „Díváme se například, jakým způsobem konkrétní firma zaznamenává takzvané incidenty, tedy například výpadky nějaké aplikace či systému. A zajímá nás, jak s tím pak firma pracuje, jak na to reaguje či jak to řeší,“ upřesnil Sedláček.

Společnosti, které o Certifikované služby IT žádají, jsou podle Sedláčka na certifikaci zpravidla dobře připraveny. Jejich obor je totiž na dodržování zaběhnutých a osvědčených standardů víceméně postaven. A právě to je důvod, proč se IT společnosti o značku Certifikované služby IT ucházejí. „Aby se mohly prokázat, že byly prověřeny nezávislým auditorem. Je to pro ně výhodné,“ uzavřel Miroslav Sedláček.

Tagy:
technologie CNN Prima NEWS Česká kvalita Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Českou kvalitu nenahradíš Miroslav Sedláček Elektrotechnický zkušební ústav Certifikované služby IT Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky