Nápisy před Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě