Nápisy před Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě Zdroj: facebook.com