Menší a členitá pole, remízky, meze - to je nedílná součást ekologického zemědělství.

Menší a členitá pole, remízky, meze - to je nedílná součást ekologického zemědělství.