BIO vinaři volají po konci poplatků do vinařského fondu

BIO vinaři každoročně odvádějí do vinařského fondu mnohonásobně více, než se jim vrací ve formě podpory. Více než dvacetinásobek peněz, které do vinařského fondu BIO vinaři přinesou, se dává na podporu projektů nedbající o ochranu přírody. BIO vinaři jsou znevýhodněni, jelikož ze své podstaty je výroba BIO vín dražší. BIO vinaři si propagaci a osvětu ochrany přírody skrz chování spotřebitelů musí zaplatit sami, a volají po ukončení odvodů do vinařského fondu.

Každý, komu není stav naší přírody lhostejný ví, že pěstování plodin v režimu BIO je nezbytné pro přežití naší planety. Prokazatelně rakovinotvorné pesticidy, herbicidy, a průmyslová hnojiva jsou to nejhorší co můžeme do svého těla, a krajiny pumpovat. BIO zemědělci tvoří pomyslný štít, který nás chrání před zbytečnými chemikáliemi obsaženými v našich potravinách, pozemních vodách, a přírodě. Tito zemědělci tak činní z vlastního přesvědčení a pocitu zodpovědnosti, a na úkor vlastních kapes, BIO zemědělci doplácí tím, že často mají menší marže než konvenční výrobci. Stejně je tomu tak i u BIO vinařů. A o to horší a těžší to mají, když musí odvádět zákonem stanovený poplatek do vinařského fondu, kde se ztratí na podporu všeho možného, jenom ne BIO vína.

Prezident svazu BIO vinařů a biovinař Petr Cibulka řekl:

„Jako BIO vinaři na svých ramennou neseme zodpovědnost za ochranu přírody, zdraví, a ještě k tomu musíme financovat ty, kterým je to všechno ukradené. Proto jako jediný spolek zastupující pouze zájmy BIO vinařů prosazujeme vyjmutí BIO vín z povinnosti odvodu příspěvku vinařskému fondu. Zdroje lépe využijeme k ochraně přírody a propagaci BIO principů, které nám a našim dětem zaručí zdravé životy“.

BIO vinaři dohromady odvádějí přes 3.000.000 korun každý rok do vinařského fondu, ty jsou státem dorovnány na dvojnásobek, tedy více než 6.000.000 korun. Z tohoto objemu prostředků byla v roce 2022 propagace na BIO pouze 240.000 korun, zatím co další žádosti o podporu BIO projektů byly zamítnuty. To znamená že pouze 4 % peněz, za které se BIO vinaři zasloužili do vinařského fondu, bylo využito na podporu BIO vín. Neboli, BIO vinaři zaplatili propagaci v hodnotě přesahující 5.760.000 korun těm, kteří o přírodu nedbají. Jednatel největšího BIO vinařství v ČR, k tomuto dodal: „Kdybychom jako BIO vinaři měli tyto zdroje k dispozici, tak bychom byli schopní BIO zpropagovat tak, jak si zaslouží a mohli bychom široké veřejnosti vysvětlit důležitost ochrany přírody a zachování planety pro budoucí generace.“

Poplatky vinařského fondu se vztahují na každého pěstitele révy vinné, který výměrou přesahuje plochu 1 hektar, a výrobce vína, jehož produkce přesahuje 22.500 litrů vína ročně. Odvod na víno je ve výši 50 halířů z každého vyrobeného litru, a 350,- korun ročně za každý hektar vinohradu. Rozpočet vinařského fondu se dorovnává ze státního rozpočtu. To znamená, že poplatky odváděné vinaři, se rovnají dvounásobné hodnotě, jelikož je stát podporuje.

Tagy: