Nukumi byla vypuštěna zpět do oceánu
Zdroj: Twitter.com