Anna Fitzsimondová byla naposledy spatřena 4. října.