Programové prohlášení Fialovy vlády: Kdo si polepší a koho čekají horší časy?

Martin Kupka o programovém prohlášení vlády

Programové prohlášení nové vlády Petra Fialy pojmenovává své priority na 54 stranách rozdělených do 18 oblastí. Redakce CNN Prima NEWS má dokument k dispozici již od čtvrtka. Přinášíme vám nejdůležitější priority z klíčových oblastí, jako jsou zdravotnictví, finance, průmysl, školství či digitalizace.

Covid

Většina oblastí a jejich priority byly nastíněny již v koaličním programu vlády. Jediné, čemu tam nebyla věnovaná ani čárka, byl právě covid. O to víc všichni čekali, jaké si vláda v boji s ním nastaví priority. V rámci programového prohlášení mu ale není věnováno víc než půl strany a není ani jednou ze základních dlouhodobých priorit resortu zdravotnictví.

„S covidem se musíme naučit žít. Nebudeme do nekonečna omezovat zdravotní péči pro ostatní pacienty. Z covidu se musí stát další závažné onemocnění, které umí zdravotnictví řešit a předcházet závažnému průběhu tohoto virového onemocnění,“ uvádí se v prohlášení.

Tím hlavním, kdo by měl stanoviska formulovat, se stane Národního institutu pro zvládání pandemie, který ve čtvrtek představil ministr Vlastimil Válek.

Finance

V oblasti rezortu financí nová vláda chce stanovit pravidlo, podle něhož nebude možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na rezervy a hospodářskou situaci státu. Současně s tím má být zavedeno pravidlo daňové brzdy v podobě stropu pro daňové břemeno. To znamená, že jakmile složená daňová kvóta (podíl daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění ku HDP) dosáhne určité hranice (tu zatím vláda nestanovila), zvyšování daní bude automaticky vyloučeno.

Vláda chce také bránit daňovým únikům, zvýšit limit pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na 2 miliony korun, zavést daňové prázdniny pro rodiny čerpající rodičovský příspěvek nebo vychovávající tři a více dětí a podobně.

 • Valorizace daňové slevy na poplatníka,
 • daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny čerpající rodičovský příspěvek nebo vychovávající tři a více dětí,
 • zvýšení limitu ročního obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun (na stejnou úroveň chce vláda zvýšit limit pro možnost využití výdajových paušálů u živnostníků),
 • zavedení daňové brzdy,
 • vládní výdaje nebude možné zvyšovat bez ohledu na rezervy a hospodářskou situaci.

Zdravotnictví

Hlavními prioritami jsou prevence a kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny bez ohledu na to, odkud jsou. Vláda si chce také posvítit na kvalitu lékařů, jejich atestace a více mladé mediky a vědce motivovat k tomu, aby zůstávali v českém prostředí. K tomu všemu je v první řadě podle nového ministra Válka nutné začít s kontrolou hospodaření zdravotních pojišťoven.

 • Dobrovolné doplňkové pojištění pro všechny, kdo si to budou přát,
 • digitalizace zdravotnictví –⁠ snadné sdílení informací mezi lékaři a pacienty,
 • systém monitoringu čekací doby na plánované zákroky a vyšetření. Elektronický monitoring volných kapacit,
 • dostupná péče porodních asistentek v porodnicích s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou,
 • dietní stravování ve školách + produkce lokálních potravin,
 • reforma psychiatrické péče,
 • jasné vzdělávací plány pro studenty medicíny a motivační programy pro jejich návrat do Česka.

Školství

Má se vycházet především z tzv. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která vznikla již za působení ministra Roberta Plagy (za ANO). Dá se tak očekávat kontinuita s předchozími roky. Hlavními prioritami jsou důraz na kreativitu studentů a týmovou spolupráci. Zaměřit se chce nový ministr i na propagaci učitelské profese jako takové a přilákání nových mladých kantorů do oboru.

 • Lepší podmínky pro práci učitele – do konce roku 2022 program pro začínající učitele,
 • snížení administrativy ředitelům škol – do září 2023,
 • změna výuky – důraz na kreativitu, týmovou spolupráci a rozvoj osobnosti každého žáka,
 • výuka etické výchovy, finanční i mediální gramotnosti a kritického myšlení,
 • změna financování vysokých škol, zavedení nových bakalářských oborů –⁠ září 2022,
 • národní sportovní agentura zůstane – pro rok 2023 dojde ke změně investičních programů.

Průmysl a obchod

V hledáčku tohoto resortu bude především tzv. Green Deal neboli Zelená dohoda EU. Vláda ji chápe jako příležitost, nikoliv závazek. Peníze musí směřovat do řešení, která povedou ke snížení emisí skleníkových plynů.

Fialův kabinet rovněž nehodlá prolamovat limity pro těžbu uhlí, které chce přestat těžit ještě dříve než v roce 2038, o němž se dosud hovořilo. Do konce příštího roku chce vláda aktualizovat Státní energetickou koncepci právě s ohledem na klimaticko-energetické cíle EU. Uhelné elektrárny bude Česko odstavovat pod podmínkou zajištění odpovídajících záložních kapacit. Vláda chce budovat nové jaderné zdroje v Dukovanech a Temelíně, a to bez ruských nebo čínských firem.

 • Konec těžby uhlí dříve než v roce 2038,
 • podpora výstavby nových jaderných zdrojů a rehabilitace solárních elektráren,
 • Green Deal je příležitost, nikoli hrozba,
 • program Zelená úsporám bude pokračovat,
 • podpora budování 5G sítí.

Vnitro

Resort se kromě bezpečnosti zavazuje zejména ke krokům ve veřejné správě. Slibuje například redukci počtu státních úředníků a také se chce podívat na jejich platové tabulky. Kromě toho hodlá vnitro vytvořit novou Bezpečnostní strategii ČR a zaměřit se i na boj s dezinformacemi. Hovoří také o zlepšení fungování IZS a náboru do jeho složek. Ministerstvo chce zároveň od roku 2023 zavést možnost korespondenčního hlasování ve volbách.

 • Snížení počtu úředníků a revize platových tabulek,
 • nová Bezpečnostní strategie ČR,
 • nový nadresortní post „Poradce pro národní bezpečnost“, který bude zajišťovat postup vlády proti hybridním hrozbám,
 • zlepšení fungování IZS a podpora náborů do jeho složek,
 • korespondenční volby od roku 2023.

Zahraniční věci

Diplomacie nové vlády má mít své ukotvení v EU a NATO, stejně tak má pokračovat v dobrých vztazích se svými sousedy. V tomto ohledu bude navazovat na předešlé vlády. Zahraniční politika by se však měla více zaměřovat na ochranu lidských práv a partnerství s demokratickými zeměmi, na druhou stranu má dojít k revizi vztahů s Ruskem a Čínou. Nová vláda zároveň slibuje profesionální a zodpovědné předsednictví Česka v Radě EU.

 • Revize vztahů s Ruskem a Čínou,
 • prohloubení spolupráce s demokratickými partnery v indo-pacifické oblasti (Jižní Korea, Indie, Japonsko či Tchaj-wan),
 • důraz na ochranu lidských práv,
 • pokračování v dobrých vztazích se sousedními zeměmi, rozvíjet dobré vztahy s Francií a Velkou Británií,
 • zajištění zodpovědného předsednictví Česka v Radě EU.

Doprava

Prioritou je dostavba chybějící dopravní infrastruktury, tedy stavba dálnic. Ministr dopravy Martin Kupka hovoří až o 200 km nových dálnic do roku 2025. „V oblasti infrastruktury máme obrovský historický dluh. To číslo musí být motivací pro vládu a všechny ostatní,“ řekl v pořadu 360° Kupka. Dále cílí na rozvoj veřejné dopravy, kde by mělo dojít i na revizi slev jízdného, a také na digitalizaci dopravních agend. Ministerstvo také slibuje až 150 km nových vysokorychlostních tratí do konce desetiletí a vrací se k železničnímu spojení z Letiště Václava Havla do centra Prahy.

 • Do roku 2025 rozšířit dálniční síť o 200 kilometrů,
 • pokračování stavby Pražského okruhu, stavba dalších částí Velkého městského okruhu v Brně,
 • dostavba dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, výstavba úseků dálnice D35 či obchvatu Českých Budějovic,
 • zprovoznění 150 km nových vysokorychlostních tratí,
 • urychlení přípravy a realizace železnice z centra Prahy na Letiště Václava Havla,
 • zavedení jednotné jízdenky OneTicket ve spolupráci s městy a kraji,
 • revize slev jízdného.

Sociální politika

Ministerstvo práce a sociálních věcí půjde pod vedením lidovců zřejmě jasným směrem. Velký důraz se v programovém prohlášení klade na rodinu a na sladění rodinného a profesního života. Zásadní bude také přijetí penzijní reformy. První etapu chce ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) stihnout už v roce 2023.

 • Podpora flexibilnějších úvazků, například daňová podpora kratších úvazků,
 • rodičovský příspěvek budou moci pobírat i prarodiče,
 • odpora pěstounské péče, děti by neměly vyrůstat v ústavech,
 • automatická valorizace minimální mzdy,
 • důchodová reforma, která bude probíhat ve dvou etapách – první bude přijata do konce roku 2023.

Místní rozvoj

Jednou z priorit bude zastavení rozevírání nůžek mezi regiony – především co se týče dostupnosti zdravotní péče, dopravní obslužnosti či digitální konektivity – a zastavení vylidňování venkova. Dalším úkolem bude vyřešit problémy s dostupností bydlení – ať už na vlastnické, nájemní nebo sociální rovině. Dále chce resort podpořit domácí cestovní ruch, který trpí nedostatkem turistů kvůli pandemii.

 • Zohlednění úrovně rozvoje a potřeby konkrétních regionů při plánování státních investic. Cílem je moderní, udržitelný a konkurenceschopný venkov,
 • podpora dostupného vlastnického, nájemního i družstevního bydlení. V přípravě bude zákon o podpoře bydlení,
 • jasná pravidla pro sdílené ubytování, která budou vymahatelná,
 • úprava nového stavebního zákona zajišťující rychlé a transparentní stavební řízení, posílí se pravomoci samospráv,
 • transparentní veřejné zakázky a efektivní čerpání zdrojů z evropských fondů, dočerpají se prostředky z období 2014 až 2020,
 • restart cestovního ruchu. V přípravě je zákon pro posílení odvětví, rozvoj turismu v regionech či systém e-Turista od roku 2024.

Digitalizace

Stát se chce naučit efektivně fungovat za využití moderních technologií. Jednou z cest bude sjednocení a digitalizace procesů státu či automatizace některých úkonů. Digitalizací má projít celá řada úřadů i mimo struktury ministerstva pro místní rozvoj.

 • Zrušení povinnosti nosit u sebe občanské průkazy a dokumenty, které může stát ověřit i jinak, a to nejpozději do roku 2023,
 • vývoj „občanské“ aplikace pro mobily, spuštění Portálu podnikatele i digitálního tržiště pro orgány veřejné správy,
 • elektronické podepisování a ověření listin přes internet pro občany s národní a bankovní identitou,
 • posílení kybernetické bezpečnosti při zachování práva na soukromí a svobody jednotlivce,
 • vytvoření infrastruktury a podmínek pro stabilní, rychlé a cenově dostupné internetové připojení,
 • podpora programů pro digitální a informační gramotnost.

Spravedlnost

Resort spravedlnosti klade důraz na zrychlení a zkvalitnění soudního řízení. Korupce má být přísněji trestána. V programovém prohlášení se také klade důraz na to, aby se do exekucí dostávalo méně lidí. Ministr Pavel Blažek (ODS) si chce také znovu posvítit na střet zájmů politiků. Ministerstvo chce zabránit politické, ekonomické a mediální moci.

 • Zrychlení a zkvalitnění soudního řízení,
 • efektivním řešení finančních obtíží a dluhů s důrazem na prevenci a poskytnutí druhé šance,
 • novelizace zákona o státním zastupitelství, která zavede pravidla pro transparentní výběr i podmínky odvolání státních zástupců,
 • posílení transparentnosti veřejné správy, prevence a větší postih korupce,
 • zabránění přílišné kumulace politické, ekonomické a mediální moci. Pro vlastnění médií mají být jasná pravidla,
 • zaměstnávání vězněných osob má být jednodušší,
 • má být postaven nový detenční ústav i nové moderní vězení.

Obrana

Pro ministerstvo obrany jsou klíčové vyšší výdaje na obranu. Podle ministryně Jany Černochové (ODS) je to potřeba kvůli zhoršujícímu se bezpečnostnímu prostředí. Z programového prohlášení jasně plyne, že základem obrany České republiky je členství v NATO. Resort zároveň odmítá nápad na vytvoření společné evropské armády.

 • Nedemokratické státy nemají mít přístup ke klíčové infrastruktuře ČR,
 • výdaje na obranu mají dosáhnout 2 % HDP v rozpočtu, a to do roku 2025,
 • boj proti hybridním hrozbám,
 • zatraktivnění aktivních záloh,
 • příprava občanů na krizové situace,
 • zachováme práva legálních držitelů zbraní.

Životní prostředí

Resort životního prostředí si klade za hlavní cíl logicky především ochranu přírody a klimatu. V této souvislosti bude balancovat s ministerstvem průmyslu a obchodu ve vyjednávání o Green Dealu a bude se snažit prosadit investice do obnovitelných zdrojů.

 • Návrh zákona na Ústavní ochranu vody – do konce roku 2022,
 • dotační podpora pro malé projekty – obnovy mokřadů, malé vodních nádrže, nové vodovody,
 • modrozelená infrastruktura daná zákonem,
 • vyhlášení Národního parku Křivoklátsko,
 • odpadová politika – konec jednorázových obalů,
 • důraz na elektromobilitu,
 • celostátní kampaň na výběr národního ptáka.

Věda, výzkum a inovace

Oblast vědy výzkumu a inovací je jednou ze tří nových, která bude mít svého ministra ale nikoliv ministerstvo. Nová ministryně z TOP 09 Helena Langšádlová bude mít za úkol především získat pro výzkum a vývoj více peněz a zároveň propojit firmy, vědecká pracoviště a univerzity tak, aby se Česko v oblasti vědy stalo špičkou v Evropě.

 • 2,5 % HDP na vědu a výzkum do roku 2025,
 • podpora start-upů,
 • novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
 • podpora výzkumu pro fungování v krizových situacích.

Kultura

Kultura byla vždy v historii vlád trochu upozaďovaným resortem. To by se mělo podle prohlášení změnit pod rukami nového ministra z ODS Martina Baxy.

„Naším cílem je proto posílení místa kultury v životě české společnosti. Toho chceme dosáhnout nejenom posílením financování celé kulturní oblasti, ale i přípravou legislativních norem, které budou odpovídat stavu kultury, památkové péče i médií v 21. století. Zaměříme se na aktualizaci autorského práva, podporu regionální kultury i propagaci české kultury v zahraničí. Zvláštní důraz budeme klást na posílení transparentnosti a stability veřejnoprávních médií, protože nezávislost sdělovacích prostředků je nezbytnou podmínkou odolné demokracie,“ uvádí se v prohlášení v oblasti kultury.

 • Do roku 2023 zákon o veřejných kulturních investicích,
 • rozpočet bez náhrad církvím až 1 procento státního rozpočtu,
 • podpora kultury v regionech,
 • daňové zvýhodnění mecenášství a sponzoringu,
 • zvláštní podpora institucím připomínající dějiny a oběti totalitních režimů 20. století,
 • kontrola hospodaření veřejnoprávních médií Nejvyšším kontrolním úřadem,
 • do voleb rady ČTK, ČRo a ČT se zapojí Senát.

Evropské záležitosti

Nová vláda i pro předsednictví v čele EU zřídila nový post ministra pro evropské záležitosti. Jeho prioritou bude zajistit úspěšné předsednictví Česka v Radě EU ve 2. pololetí roku 2022. Kromě toho se nový ministr plánuje zaměřit na zlepšení akvizice a zacházení evropských financí pro ČR. Jeho úkolem má být i prohlubování vnitřního trhu EU.

 • Zodpovědná příprava českého předsednictví v Radě EU,
 • prohlubování vnitřního trhu, volného cestování a ochraně spotřebitelů ve vztahu s EU,
 • zlepšení schopnosti ucházení se o prostředky z programů EU pro vědu, výzkum a technologii,
 • zajištění efektivního využívání evropských financí v ČR,
 • vytvoření systému podpory profesního uplatnění českých občanů v institucích a orgánech EU.

Legislativa

Jednou z klíčových priorit ministra pro legislativu Michala Šalomouna (za Piráty) bude vytvořit prostředí, v níž zákony nebudou házet lidem a firmám klacky pod nohy. Například se bude zpětně vyhodnocovat a posuzovat jejich účinnost v praxi. Dojde i na zjednodušení některých pravidel a zrušení položek, které v českém právu přestaly dávat smysl, jako jsou některé povinnosti či razítka. V programovém prohlášení je rovněž poznámka, že se bude uplatňovat konzervativní přístup k Ústavě ČR a Listině základních lidských práv a svobod.

 • U nových zákonů, nařízení vlády a vyhlášek bude do pěti let od nabytí účinnosti vyhodnoceno jejich fungování v praxi,
 • zjednodušení vybraných zákonů a zrušení neaktuálních pravidel,
 • zřízení expertního pracoviště s vlastními experty i renomovanými odborníky,
 • v legislativě se bude uplatňovat konzervativní přístup.

Zemědělství

V oblasti zemědělství chce nová vláda podporovat především rodinné farmy a malé, střední, začínající a ekologické zemědělce. Nechce je zatěžovat zbytečnou administrativou a plánuje zjednodušit dotační programy. „Podpoříme soukromé vlastníky, myslivce, včelaře, spolky atd., aby sázeli stromy, zakládali krajinné prvky a pečovali o soulad zemědělství a ochrany přírody,“ slibuje kabinet v prohlášení. Největším firmám zastropuje dotace. Také chce snížit využívání umělých hnojiv a pesticidů. Zároveň plánuje podpořit rozvoj malých a středních dřevařských a lesnických firem, aby byly konkurenceschopné při získávání státních zakázek.

 • Podpora rodinných farem a malých, středních, začínajících a ekologických zemědělců,
 • zjednodušení dotačních programů,
 • zastropování dotací největším firmám,
 • snížení využívání hnojiv a pesticidů,
 • podpora rozvoje malých a středních dřevařských a lesnických firem, aby byly konkurenceschopné při získávání státních zakázek.

Kompletní programové prohlášení vláda zveřejnila v pátek na svých stránkách.

Tagy:
zdravotnictví program politika ODS Petr Fiala CNN Prima NEWS finance Evropská unie ministři vláda Česko programové prohlášení vlády Rada Evropské unie vláda Petra Fialy Zelená dohoda pro Evropu