Sledujte ŽIVĚ vánoční poselství papeže Františka: Co světu a věřícím vzkáže?

Na 25. prosince připadá Boží hod vánoční, pro křesťany nejdůležitější sváteční den, kdy si věřící připomínají narození Ježíše Krista. Právě v tento den, v pravé poledne, papež František ve Vatikánu pronese tradiční vánoční poselství, které nese název Urbi et Orbi (Městu a světu). Co papež lidem i světu vzkáže, můžete sledovat živě v tomto článku.

Boží hod vánoční patří spolu s Božím hodem velikonočním neboli Zmrtvýchvstáním Páně k největším svátkům liturgického roku. V kostelích se stavějí betlémy, tradiční jsou i vánoční hry, připravované většinou jako pásmo scén z příběhu o Ježíšově narození a koled.

Název Boží hod vznikl zřejmě proto, že v tyto dny věřící častěji navštěvovali kostely a přistupovali četněji ke svatému přijímání – slavili tedy „duchovní hody“. Věřící by měli na Boží hod v tichu, klidu a míru rozjímat o příchodu Mesiáše na svět. Tento den je také příležitostí sejít se u slavnostně prostřeného stolu. Božíhodové obědy byly bohaté i dávno v minulosti.

Dříve byla na Boží hod vánoční lidem zapovězena práce. Někde se prý ani nestlala lůžka, a pokud v ohništi vyhasl oheň, nikdo se neosmělil znovu ho rozdělat. František Papež však ve Vatikánu k „pracovní povinnosti“ přistupuje každoročně, stejně jako jeho předchůdci. V pravé poledne pronese své tradiční vánoční poselství, které můžete sledovat v tomto článku.

Tagy: