Antverpy v době koronaviru

Antverpy v době koronaviru
Zdroj: AP