Mezi brněnské vysoké školy, které se chtějí přejmenovat, se řadí i JAMU.