Žáci by se mohli vrátit do lavic postupně ve třech etapách.