Randy Lee Cooper a Kristin Nicole Begueová (foto: Policejní oddělení Newberg-Dundee)