Počet vlků v Česku roste, útoků na hospodářská zvířata ale ubývá

I když vlků na našem území přibývá, škody jimi způsobené na hospodářských zvířatech klesají. Ukazují to data získaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, podle nichž se na náhradách škod za uplynulý rok vyplatilo o 850 tisíc korun méně než v roce 2020.

Útoků vlků na ovce, kozy, krávy či koně ve srovnání s rokem 2020 ubývá. „V uplynulém roce jsme zaznamenali o 48 útoků na hospodářská zvířata méně a celková výše vyplacených náhrad se snížila o více než 850 000 Kč oproti roku 2020. Na mnoha místech republiky preventivní opatření dobře fungují a po jejich zavedení či vylepšení chovatelé nemají žádné škody,“ říká Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Důvodů, proč čísla napadených zvířat klesají, může být několik. Jedním z nich je i lepší zabezpečení stád.

Účinnou obranou se zdá být mimo jiné i elektrický ohradník, který už zabránil útokům šelem třeba v Janovicích v Podještědí. „Na podzim vlci v tomto místě strhli čtyři ovce, jedna další pak musela být utracena. Zjistili jsme, že zabezpečení stáda není dostatečné. Nabídli jsme proto chovatelům zapůjčení elektrického ohradníku do doby, než budou moci sami zajistit adekvátní ochranu stáda, a pomohli s jeho instalací. Takový ohradník totiž prokazatelně snižuje riziko napadení ovcí vlky. Určitě také pomůže to, že chovatelé si nyní pořizují pastevecké psy,“ vysvětluje Jakub Čejka z AOPK ČR.

Pomoc pro chovatele

Zapůjčení ohradníku pomohlo i chovateli u nedalekých Heřmanic, kterému vloni na podzim vlci usmrtili několik ovcí. „Zatím nemáme hlášeno, že by po instalaci ohradníků došlo k dalšímu útoku na zde chovaná zvířata, byť je hospodářství vzdáleno jen několik kilometrů od jednoho z center výskytu vlčí smečky. Jedná se o velmi rychlou a účinnou pomoc hospodářům. Zároveň s nimi průběžně konzultujeme nejlepší způsoby zabezpečení stád dle tuzemských i zahraničních zkušeností. Klíčové je, aby si vlci nezvykli chodit do ohrad,“ dodává Čejka.

Chovatelé hospodářských zvířat se brzy budou moci domáhat náhrad škod způsobených vlky lépe a efektivněji. „Připravuje se novela zákona o náhradách škod, která mimo jiné počítá se zahrnutím všech druhů hospodářských zvířat i zvířat v zájmovém chovu, za něž bude poskytována náhrada. Od dubna loňského roku přitom platí nová vyhláška k tomuto zákonu, která pamatuje na léčbu zraněných zvířat či platbu za kafilerii,“ popisuje Jelínková.

Zabezpečení stád před vlky je však pro chovatele nákladné. Například pořízení elektrického ohradníku vyjde na desítky tisíc a v případě rozsáhlých pastvin jde cena ještě mnohem výš. AOKP ČR proto připravuje zjednodušení dotačních pravidel, aby finance na zabezpečení stád byly pro chovatele co nejdostupnější. Ministerstvo životního prostředí navíc chystá národní dotační zdroj, který by měl chovatelům pokrývat i tzv. vícenáklady v souvislosti se zabezpečením před velkými šelmami.

Tagy:
vlci ovce hospodářské zvíře Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky