Letoun Boeing 737 sjel z přistávací dráhy a v rokli se rozlomil na dvě části.