Před 60 lety se narodila Diana. Jak by reagovala na skandál svého milovaného syna?

Ač se to zdá neuvěřitelné, princezna Diana by ve čtvrtek oslavila šedesáté narozeniny.

Princezna Diana (zdroj: CNN)

Princezna z Walesu a princezna lidských srdcí. Ač se to zdá neuvěřitelné, lady Diana by ve čtvrtek oslavila šedesáté narozeniny. Jak by maminka budoucího krále den svých narozenin strávila? A jak by se postavila k rozhodnutí svého syna, prince Harryho, který se od královské rodiny distancoval? Na tyto a další otázky o princeznině životě odpovídal historik Kamil Rodan.

Jaká byla budoucí princezna z Walesu jako dítě?
Diana vyrůstala s pocitem zbytečného, nadbytečného a nechtěného stvoření. Rodiče, kteří po dvou dcerách a předčasně zemřelém chlapci očekávali příchod syna a dědice, byli z narození dcery hluboce zklamaní.

Princeznu Dianu zasáhl rozvod rodičů. Jak se s ním vypořádávala?
Přecitlivělá Diana vnímala napětí v rodině a množící se hádky rodičů. Dramatický rozvod a otcem vynucená izolace od matky zanechala v Dianě hluboké stopy. S rozvodem rodičů se nikdy nevyrovnala a celý svůj život zasvětila hledání ideálního partnera pro vztah, který by se nikdy nerozpadl.

I přes svoji zvídavost nebyla studijní typ. Četla jsem, že dokonce byla podprůměrnou žákyní. Je to pravda?
Přestože Diana vystřídala různé typy škol (od domácí výchovy po školy rodinného a internátního typu), na žádné z nich se pedagogům nepodařilo z ní vydolovat požadované znalosti nebo ji inspirovat ke studiu. Úspěchy slavila v plavání, chodila pomáhat do ústavu pro mentálně postižené, ale studijním typem rozhodně nebyla.

Jak se seznámila s princem Charlesem? Vím, že se měli znát už od dětství a před jejich vztahem chodil s její sestrou Sarah.
Diana vyrůstala v Norfolku v blízkosti královského zámku Sandringham. S dětmi Alžběty II. se setkávala spíše výjimečně, více než prince Charlese, který byl o třináct let starší, znala jeho mladší bratry Andrewa a Edwarda. S princem Charlesem se měla možnost letmo setkat na podzim 1977, když přijel na víkendový hon do Dianina otcovského domu Althorp. Přestože s ním tehdy chodila princeznina starší sestra Sarah, na mírně zakulacené a mile roztržité Dianě zaujala prince zejména její bezprostřednost.

Znovu se poté setkali v červenci 1980 v Petworthu na jednom z mnoha společenských víkendů probíhající sezony. Citlivá Diana tehdy Charlese politovala kvůli ztrátě milovaného prastrýce lorda Mountbattena zabitého při bombovém útoku IRA. Prince zaujal Dianin mateřský přístup a plavovlasou dívku s plachým pohledem zařadil mezi přátele, které zval na různé společenské akce. Od toho okamžiku se jejich setkání zintenzivnila a Diana začala být zvána také do užšího kruhu členů britské královské rodiny.

Později se projevilo, že jsou Charles a Diana úplně odlišní. Co je ale na začátku „dalo dohromady“?
Dohromady je svedly Dianiny mateřské a ochranitelské sklony, bezprostřednost a jistá upozaděnost. Diana v té době netoužila stát v záři reflektorů a Charles hledal manželku s dobrým rodokmenem, bez bouřlivé minulosti, ochotnou podřídit se jemu, rodině a zájmům monarchie. Diana všechny tyto předpoklady splňovala. Stala se tedy ideální volbou pro budoucí princeznu z Walesu a královnu.

Jejich svatba se stala světovou událostí a předmětem řady plánů. Byl ale během obřadu nějaký moment, který nevyšel?
Diana trpěla poruchami přijímání potravy, takže se krátce před obřadem musely upravovat její svatební šaty. Problém byl také dostat je do kočáru a vyřešit silnou mačkavost materiálu. Současně ztrácela princezna nervy kvůli manželově dlouholeté milence Camille, která se vztahu s princem odmítala vzdát. Cestou k oltáři musela Diana dávat pozor na otce, který se zotavoval po nedávno prodělané mozkové příhodě. Z nervozity popletla Diana u oltáře pořadí Charlesových jmen a svému nastávajícímu neslíbila při přísaze věrnost.

Čím si Diana získala srdce Britů a celého světa?
Svou nesmírnou empatií a nebývalým zájmem o druhé. S léty nabytým sebevědomím odmítla být věšákem na šaty a módní ikonou. Díky svému postavení pomáhala v oblastech, které byly pro členy královské rodiny tabuizované nebo o ně nejevili z různých důvodů zájem. Její vztah k nemocným, chudým nebo jinak vyloučeným skupinám obyvatel jí získával popularitu a otevíral srdce lidí.

Jaká byla maminka?
Pečlivá, starostlivá a ochranitelská. V životech svých synů se stala nezastupitelnou osobou. Kdykoliv potřebovali, byla po ruce. Byla ochotná překopat celý svůj program, aby s nimi mohla být. Účastnila se bez výjimky všech důležitých okamžiků jejich životů a nikdy by nedopustila, aby jim někdo ublížil.

I přesto, že se na veřejnosti usmívala a působila vyrovnaně, v soukromí taková nebyla. Mohl byste to vysvětlit?
Postupující partnerská krize a následný rozpad manželství učinily z Diany raněnou a životem zklamanou ženu. Diana hledala příčiny svých životních neúspěchů, a přestože tomu tak nebylo, docházela k závěrům, že příčinou všeho neštěstí může být ona sama. Teprve po vyhledání lékařské pomoci a nalezení vnitřní síly získala potřebnou sebejistotu. Bohužel své získané sebevědomí nevyužívala pouze k dobrým věcem, ale i k nelítostnému destruktivnímu boji s manželem, který vedl až k rozvodu na konci prázdnin 1996.

Poškodil princeznu z Walesu rozhovor s novinářem BBC, kde se rozpovídala o nefunkčním manželství?
Rozhovor pro zpravodajský pořad Panorama hlavní zpravodajské stanice BBC byl posledním hřebíčkem do rakve Dianina manželství. Touha po pomstě a snaha o maximální publicitu v době vrcholící manželské krize byly pro princeznu v daný moment silnější než pud sebezáchovy a loajalita vůči rodině, příbuzným a přátelům. Diana použila všechny vizuální i slovní prostředky, aby se před světem vykreslila jako raněná žena a oběť. Zaslepena touhou zničit prince Charlese si ale neuvědomila důsledky svého jednání. Po odvysílání pořadu si královna zavolala hlavní aktéry příběhu k sobě a přikázala jim zahájit rozvodové řízení.

Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. (1978)

Vystudoval historii na Ostravské univerzitě (2001), v roce 2008 získal tamtéž doktorát z hospodářských a sociálních dějin.

Vedle řady odborných článků a studií z oblasti regionálních dějin Slezska a severní Moravy, československé populární hudby v období normalizace a evropských panovnických rodů v 19. a 20. století je autorem vědeckých monografií Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848–1914 (2008), Historie novoveských hostinců ve světle dobových dokumentů (2017), Neklidné století aneb Žít se ctí (2019), edice korespondence slezského etnografa a folkloristy Antonína Satkeho Listy lásky, víry a naděje (2020) a populárně-naučných knih Ženy s korunou (2016), Život s korunou (2018) a V lesku koruny (2020).

V současnosti působí jako vědeckovýzkumný pracovník Oddělení historického výzkumu – Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě.

Jaký měl na Dianu vliv rozvod a znovu nabytá svoboda?
Diana měla pocit, že zlomila okovy a začne nový život. Realita však vypadala zcela jinak. Když oproti původním představám a očekáváním zjistila, že o její další služby nemá britská královská rodina ani stát zájem, musela se potýkat s množstvím volného času a nežádoucí pozorností médií. Rovněž byla přinucena hledat novou náplň svého života a vyrovnat se se ztrátou výhod, které jí kdysi pomáhaly ve výkonu pracovních aktivit.

Princeznina smrt v Paříži všechny zasáhla. Existuje její „kult“ i nadále?
Po Dianině tragické smrti na konci prázdnin 1997 zaplavila svět vlna šílenství. Náhlý odchod mladé, krásné a milované ženy musel poznamenat každého člověka na světě. Nevyjasněné okolnosti tragédie a emoce při přípravě a průběhu pohřbu pomáhaly vytvářet obraz živoucí legendy. Přestože se i dnes na Dianu vzpomíná a její životní příběh zůstane nesmrtelný, o kultu bych po opadnutí prvotně rozjitřených emocí nehovořil. Lidé si budou památku Diany neustále připomínat, budou vzpomínat na dobré i špatné okamžiky jejího života, ale čas plyne dál.

Kdybychom chtěli spekulovat, jak by se podle Vás Diana postavila k současné situaci kolem syna Harryho?
Diana své syny vždycky ochraňovala, na druhou stranu by nikdy nepřipustila zničení monarchie jako instituce. Na základě vlastních zkušeností by jistě chápala Harryho touhu osvobodit se z pout, která jej svazují, těžko by se ale smiřovala s jeho útěkem od povinností a odpovědnosti vůči královně a Británii. Nejvíce by ji však mrzel rozkol mezi bratry, které se snažila vychovávat jako nerozlučnou dvojici. Čekala by ji pověstná Sophiina volba, neboť by se musela rozhodovat mezi odlišným přístupem obou svých synů.

Jak by podle vás princezna své šedesáté narozeniny oslavila?
V soukromí Kensingtonského paláce, sama, se sklenkou vína, při poslechu hudby. Později by následoval oběd se syny a vnoučaty.

Tagy: