Požár v obci Lednické Rovne
Zdroj: Prezídium Hasičského a záchranného zboru