Požár v obci Lednické Rovne Zdroj: Prezídium Hasičského a záchranného zboru