Diskuze: Ví vil sí. Nejméně pět ministrů nezvládne jednání v angličtině, opřou se o tlumočníky