Poslední vteřiny života českého býčka.

Poslední vteřiny života českého býčka. Zdroj: CIWF