Zdravotník manipuluje v západočeském Chebu s odebraným vzorkem na nemoc COVID-19.