Žák první třídy nepochopil zadání, přesto příklady vypočítal správně.

Žák první třídy nepochopil zadání, přesto příklady vypočítal správně. Zdroj: Robert Čapek

Další test paní učitelka ohodnotila trojkou.

Další test paní učitelka ohodnotila trojkou. Zdroj: Robert Čapek