Těžká zkouška nové středočeské koalice. Má přesvědčit rebelující obce o Pražském okruhu

Nedokončený Pražský okruh patří mezi největší bolesti dopravní infrastruktury. Chybí ho zhruba polovina a trpí tím nejen Praha, ale návazně také Středočeský kraj. Někteří starostové obcí a pražských městských částí, kterých by se dotkla především výstavba severní části okruhu, však proti plánované trase protestují. Cílem nového vedení Středočeského kraje je pokusit se s obcemi dohodnout.

Starostové malých městských částí na severu Prahy dlouhodobě požadují posunutí trasy okruhu mimo území metropole. Nové vedení Středočeského kraje proto čeká těžká úloha – přesvědčit obce o plánované trase, se kterou se pravděpodobně příliš hýbat nebude, napsal lídr středočeské ODS Martin Kupka. Ten zároveň věří, že se verze přijatelná i pro stávající odpůrce trasy dohodne ještě před rokem 2024, kdy budou další krajské volby.

„Všichni se shodují v jednom, severní část Pražského okruhu je třeba, ale je nutné najít variantu, která bude pro všechny přijatelná a nebude vzbuzovat další zbytečné spory. A právě probíhající posuzování EIA má ukázat na nejvhodnější ze tří variant, které jsou aktuálně na stole,“ vyjádřil se Kupka na Facebooku.

Je podle něj potřebné, aby kraj byl pomocnou rukou pro obce při jejich jednání se státními organizacemi, jako je například Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Správa železnic. „Důležité je hledat co nejpřijatelnější technické řešení staveb. A kraj v tom může výrazně pomoci. Pokud komunikace s obcemi schází, pak se bohužel všechno dramaticky komplikuje a odkládá,“ uvedl Kupka v rozhovoru před volbami.

Posune celou věc shoda na tunelové variantě?

Vyjádřil se také k návrhu některých starostů, aby okruh vedl severněji od Prahy. „Už se opakovaně ukázalo, že tato varianta není vůbec reálná. Kdo se na ni odvolává, ukazuje, že mu nejde o dostavbu okruhu, ale jen hledá záminky proti ní. Při současné hustotě zástavby území kolem Prahy neexistuje žádná jiná realistická varianta,“ řekl.

Redakci CNN Prima NEWS pak potvrdil, že se během prvního jednání aktéři shodli na tunelové variantě. „Svolal jsem on-line jednání, kterého se zúčastnili jak starostové středočeských obcí, tak zástupci pražských městských částí a ŘSD. Cílem bylo předat ŘSD reakci obcí, které preferují tunelovou variantu v některých částech obchvatu. Už se jedná opravdu jenom o trase, která je ukotvena v územních plánech. Na místě je tedy pouze hledat pro schválenou trasu co nejvhodnější technické řešení. Výsledkem jednání bylo, že pro přijatelné řešení výstavby okruhu je tunelová varianta asi jediná schůdná,“ vysvětlil.

ŘSD bude mít studie do konce roku 2020

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem vnějšího okruhu kolem Prahy, zažádalo o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro úsek na severovýchodě metropole mezi Satalicemi a Březiněvsí. Zvažuje se i tunelová varianta. O posudek ke dvěma navazujícím úsekům z Březiněvsi do Suchdola a dále do Ruzyně organizace požádala koncem loňského roku. Nejblíže ke stavbě je pak úsek na jihovýchodě Prahy mezi Běchovicemi a D1.

„U staveb 518 a 519 jsou ve hře varianty, které šly do oznámení EIA. Na základě závěru zjišťovacího řízení EIA se zpracovávají úpravy trasy v koridoru schváleném v Zásadách územního rozvoje (zatunelování, snížení nivelety). Výsledky těchto variantních studií budou známy na konci roku 2020. U stavby 520 bylo zahájeno oznámení EIA se třemi variantami vedení nivelety (povrchová, zahloubená, tunelová). ŘSD je v kontaktu s dotčenými zástupci městských částí a je otevřené konstruktivní debatě o možných úpravách v severní části D0 při dodržení Zásad územního rozvoje,“ vysvětlil pro CNN Prima NEWS mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Z Pražského okruhu zbývá dostavět čtyři z celkem 11 úseků, jde o kus jihovýchodní a také celou severní část. Úsek mezi Satalicemi a Březiněvsí má vést severně od Vinoře, Miškovic a Třeboradic. Zatím má z úseků nejméně pokročilou přípravu na úrovni technické studie a žádosti o EIA, kterou má na starost ministerstvo životního prostředí. Předpokládaným termínem uvedení do provozu je podle předložené dokumentace rok 2030.

Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je nyní zhruba polovina. Chybí úsek od brněnské dálnice D1 do Běchovic, u kterého má ŘSD zatím nepravomocné územní rozhodnutí, a také celá severní část z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves až k Černému Mostu. Dokončeny nejsou ani radiály, což jsou silnice, které jej mají propojit s vnitřním městským okruhem budovaným Prahou. Proti výstavbě Pražského okruhu dlouhodobě bojují radnice na severu hlavního města.

Tagy: