Ve 20 případech panuje podezření na variantu delta plus.

Ve 20 případech panuje podezření na variantu delta plus.
Zdroj: Getty Images