Aby tepelné čerpadlo sloužilo: Základ tvoří spolehlivý dodavatel a servis

Správně nainstalované tepelné čerpadlo není hlučné, říká expert.

Co na to vaše peněženka 18.10.2023

Už druhým měsícem v Česku trvá dotační program Nová zelená úsporám. Týká se mimo jiné i tepelných čerpadel. Kdo o příspěvek může žádat a za jakých podmínek? To v pořadu Co na to vaše peněženka vysvětlil Jan Metlický, jednatel společnosti Stiebel Eltron. Zároveň doporučil všem, kteří si tepelné čerpadlo chtějí pořídit, aby velmi pečlivě vybírali dodavatele, jehož je vhodné prověřit u samotného výrobce. Nezbytný je i kvalitní a pravidelný servis.

Celý rozhovor si můžete pustit i v podcastové podobě

Dotační program Nová zelená úsporám přináší Čechům možnost získat od státu peníze třeba na zateplení domů, pomoci dokáže také při výměně kotlů, pořizování fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. Právě ta jsou v Česku aktuálně velmi v kurzu. Největší zájem je především o typ vzduch-voda. „Můžete čerpat dotace i na tepelná čerpadla, země-voda, kde došlo k navýšení dotací. Ale lze také čerpat dotaci na tepelná čerpadla vzduch-vzduch, v tomto případě ten zájem samozřejmě není tak velký,“ říká Jan Metlický ze Stiebel Eltron.

Dotace dokážou pokrýt významnou část pořizovacích nákladů. Záleží na jednotlivých typech tepelných čerpadel, jak dále upozorňuje Jan Metlický. „Co se týče tepelných čerpadel vzduch-voda, tak tam se bavíme o dotaci 80 až 100 tisíc Kč s tím, že 80 tisíc Kč je možno čerpat v případě, že tepelné čerpadlo použijete pouze na vytápění. A 100 tisíc korun v případě, že použijete tepelné čerpadlo jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. U tepelného čerpadla země-voda je princip podobný, akorát dotační tituly jsou vyšší, tam se bavíme o 120 až 140 tisících korun.“

Pořízení tepelného čerpadla a především jeho následné využívání je podle Jana Metlického velmi důležité předem dobře naplánovat.

„Určitě doporučujeme si vždy nechat udělat odborný posudek anebo kontaktovat odborného poradce, případně zástupce výrobce, aby vám s návrhem tepelného čerpadla poradil.“

Zájem o tepelná čerpadla vzrostl především v posledních dvou letech, kdy se Češi začali v podstatně větším měřítku snažit o vlastní soběstačnost. Je tak potřeba počítat s tím, že proces pořízení od výběru až po dodání zabere více času. „Hodně to závisí na kapacitách. Projektanti, projekční kanceláře jsou v dnešní době velice vytížení. Je možné se obrátit na výrobce tepenných čerpadel, přímo na renomované firmy. A tam se bavíme v řádech vyšších dnů, nižších jednotek týdnů,“ uvádí jednatel společnosti Stiebel Eltron.

Nejčastěji si tepelná čerpadla pořizují lidé, kteří mění zdroje tepla. Jak dále uvádí Jan Metlický, jedná se až o 70 % rekonstrukcí. „Jedná se o staré kotle na tuhá paliva, na uhlí, na dřevo. A dalším takovým zdrojem, který často mění, jsou elektrokotle.“

Návratnost se liší podle původního zdroje tepla

Kdo se rozhodne pořídit si tepelné čerpadlo, bude muset sáhnout hlouběji do kapsy. „Vezměme si rekonstrukci standardního domu, kde je podlahová plocha 160 m², tepelná ztráta zhruba až 16 kW, tam se bavíme o pořizovacích nákladech včetně instalace i zařízení, můžeme počítat 350 až 450 tisíc Kč,“ udává Jan Metlický konkrétní příklad. A vzápětí vysvětluje, že náklady se ale majiteli v průběhu času vrátí.

„Je důležité, s čím člověk srovnává. Pokud budeme měnit elektrokotel za tepelné čerpadlo, tam se bavíme v řádech nižších jednotek let, standardně jsou to 2 až 4 roky. Pokud jsme se bavili o plynovém kotli, tak návratnost je samozřejmě delší, bavíme se o 15 letech. Na druhou stranu je třeba vycházet z aktuálních cen energií, pokud by ceny energií šly zase výrazně nahoru, návratnost bude samozřejmě rychlejší.“

Jan Metlický dále upozorňuje, že rozhodně neplatí rovnice - čím dražší tepelné čerpadlo, tím vyšší kvalita. „Záleží, jaký zdroj si zákazník vybere a jak dobře provede návrh. Můžete mít opravdu extrémně drahé tepelné čerpadlo, které bohužel bude špatně navrženo, případně neodborně namontováno, tím pádem provoz nebude vůbec adekvátní jeho schopnostem.“

A současně vyvrací jeden z nejčastějších mýtů, a to že provoz tepelných čerpadel vychází mimořádně draho. Úspora je podle něj naopak velmi výrazná.

„Znovu opakuji, pokud máte dobře zpracovaný projekt, pokud byla dobře provedená montáž, provoz tepelného čerpadla opravdu drahý není. Když bychom uvedli příklad na modelovém domě - 160 m², 16 kW tepelná ztráta, provozní náklady tepelného čerpadla se při ohřevu teplé vody a vytápění za rok pohybují kolem 80 tisíc Kč. Oproti elektro kotli jsme na 40 % ceně, oproti plynovému kotli se bavíme o úspoře cca 25 tisíc Kč.“

Úskalí instalace tepelných čerpadel

Aby majitelé dosáhli požadovaného výkonu i návratnosti, je potřeba vybrat si správný typ zařízení pro konkrétní dům i dodavatele zařízení. „Montážní firma musí projít certifikací, školením a měla by se správně koncovému zákazníkovi prokázat certifikací, že je schopna a oprávněna montovat tepelné čerpadlo. Úskalí je několik, záleží na zapojení hydraulického systému, vodního okruhu i samotného tepelného čerpadla, případně elektroinstalace,“ upozorňuje expert na tepelná čerpadla v pořadu Co na to vaše peněženka.

Jak si tedy být při výběru montážní firmy jistý? Jan Metlický radí začít na stránkách Asociace pro využití tepelných čerpadel. „Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu vydala tzv. desatero, jak vybrat montážní firmu. A naše doporučení pro koncové zákazníky je, aby se doptali u výrobce zařízení, kterou jim montážní firma chce nainstalovat, jestli tu firmu zná, jestli by ji doporučil, jestli s ní spolupracuje. Druhým tipem je ověřit si reference. Nedoporučuji ověřovat reference u dané montážní firmy, ale na nějakém nezávislém portálu. V Asociaci pro využití tepelných čerpadel spolupracujeme s portálem Refsite, kde si můžete ověřit jak kvalitu zařízení, tak i kvalitu vybrané montážní firmy,“ radí dále jednatel Stiebel Eltron.

Vzduch-vzduch, vzduch-voda, nebo země-voda?

Na trhu jsou v současné době nejprodávanější tři základní typy tepelných čerpadel. Jak správně vybrat, které bude nejlépe sloužit? „Záleží, kde dům stojí, jestli se jedná o rekonstrukci, o novostavbu. S tím pomůžou odborníci z řad výrobců. U tepelných čerpadel, která by měla být instalovaná v horách, je standardně doporučeno používat zimní tepelná čerpadla kvůli nižším teplotám. Pokud se bavíme o novostavbě, lze použít oba typy, pokud se bavíme o rekonstrukcích, opravdu záleží, jak se tepelné čerpadlo bude provozovat, jak dům vypadá, v jakém je stavu topná soustava a na co vůbec chcete to tepelné čerpadlo využít,“ radí expert.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Máme rozhledny, Polsko dálnice, kritizovala Matesová dotace. Nastínila i další vývoj mezd

Tepelné čerpadlo může fungovat samostatně, ale také jako doplněk jiného zdroje tepla. „V kombinaci s krbovými kamny, respektive s vložkou pro ohřev teplé vody, můžete ho použít v kombinaci s fotovoltaikou,“ vyjmenovává možné alternativy Jan Metlický. Největší úsporu podle něj slibuje typ země-voda. „Pořizovací cena je vyšší, souvisí i s instalačními náklady. Na druhou stranu bavíme se o stabilním zdroji, který není tak ovlivněn počasím, výkyvy počasí a teplotními rozdíly.“

Nezapomínejte na servis

Významným faktorem, který při pořizování tepelných zdrojů hraje roli, je pochopitelně trvanlivost. Tu podle Jana Metlického tepelná čerpadla mají. Zásadní je ale pravidelný servis.

„Je řada výrobců, řada tepelných čerpadel, která bohužel nemají k dispozici vlastní servis nebo nespolupracují s externími partnery, a to opravdu bývá kámen úrazu... Auto potřebuje servis po 30 tisících kilometrech, vždycky se vám rozsvítí kontrolka a na ten servis většinou jedete. To samé platí pro tepelné čerpadlo. Pořád je to stroj, takže je potřeba servis provést.“

Pokud je tepelné čerpadlo správně nainstalováno a servisováno, vydrží podle jednatele společnosti Stiebel Eltron i 15 až 20 let. V případě poruchy je možné uplatnit záruční lhůtu, kterou zákon stanovuje na dva roky. Existují ovšem i výrobci, kteří poskytují záruku delší.

Častým dotazem potenciálních klientů je, zda jsou tepelná čerpadla vhodná pro všechny typy domů. Podle Jana Metlického se vyplatí v drtivé většině nemovitostí. Výjimek je podle něj málo. Zákazníci se pak opakovaně ptají také na hlučnost či náročnost na prostor při uskladnění. Kolik místa je tedy potřeba a jak moc svým provozem tepelná čerpadla ruší? Zjistíte to v pořadu Co na to vaše peněženka, který si můžete pustit v úvodu článku.

Tagy:
Polsko dotace peněženka Česko Komerční sdělení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky tepelné čerpadlo Zelená úsporám Stiebel Eltron