Rodina Jany Bajgarové, z níž může na pohřeb jen deset osob. Zdroj: Facebook.com