Rodina Jany Bajgarové, z níž může na pohřeb jen deset osob.

Rodina Jany Bajgarové, z níž může na pohřeb jen deset osob.
Zdroj: Facebook.com