Rodina Jany Bajgarové, z níž může na pohřeb jen deset osob.