Značka ESČ zaručuje bezpečnost elektrických výrobků i jejich instalace, říká její správce

Českou kvalitu nenahradíš: Rozhovor s Miroslavem Sedláčkem (Kvalitní a bezpečná montáž)

Smyslem značky Kvalitní a bezpečná montáž – ESČ je dát zákazníkům garanci, že elektroinstalaci u nich provádí člověk, který použil správné postupy. „Značku může získat jak velká organizace, tak elektrikář, který se živí jako živnostník,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Miroslav Sedláček, vedoucí certifikačního orgánu Elektrotechnického zkušebního ústavu. Kvalitní a bezpečná montáž – ESČ je součástí programu Česká kvalita, nad nímž drží záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Značka Kvalitní a bezpečná montáž – ESČ je určena zejména firmám a podnikatelům, kteří u svých zákazníků provádějí instalaci elektrických kabelů, sítí nebo zařízení. „Znamená, že mají kompetentní personál, ověřili zkouškami podle platných předpisů materiály, se kterými pracují, a využívají kvalitní a spolehlivé komponenty,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Miroslav Sedláček, vedoucí certifikačního orgánu Elektrotechnického zkušebního ústavu, jenž je správcem této značky.

Kvalitní a bezpečná montáž – ESČ, která je součástí rodiny značek zahrnutých do programu Česká kvalita pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, je tedy zacílena na poskytovatele služeb v oblasti elektromontáží.

Držitelem značky může být i elektrikář

Zjednodušeně řečeno jde o značku příbuznou značce Produktová certifikace ESČ, kterou rovněž spravuje Elektrotechnický zkušební ústav. Zatímco Produktová certifikace ESČ potvrzuje elektrickou bezpečnost výrobků z elektrotechnického průmyslu, Kvalitní a bezpečná montáž – ESČ dává zákazníkům informaci, že tyto výrobky jsou bezpečně a podle náročných kritérií namontovány.

„Značka Kvalitní a bezpečná montáž – ESČ může být udělována jak velkým organizacím, tak fyzickým osobám,“ vysvětlil Miroslav Sedláček. Certifikací tedy může projít i elektrikář, který se živí jako živnostník. „Samozřejmě je na zvážení každého takového jednotlivce, zda se mu to vyplatí. My totiž nemůžeme ustoupit z požadavků, musíme se řídit normami, což mimo jiné znamená nejen jejich splnění, ale také každoroční audit u držitele značky,“ dodal.

Zkratka ESČ má v Česku více než stoletou historii. Vznikla už za první republiky a u jejího zrodu stál průmyslník Emil Kolben. Dnes je součástí hned dvou značek kvality: Kvalitní a bezpečná montáž – ESČ a Produktová certifikace ESČ.

Značka s puncem první republiky

Se zkratkou ESČ je možné se na tuzemském trhu setkávat téměř po stejně dlouhou dobu, která uplynula od vyhlášení samostatnosti Československé republiky. „Tehdy vznikl Elektrotechnický svaz československý (odtud ESČ, pozn. red.), který měl za úkol tyto výrobky zkoušet. V roce 1926 vznikla zkušebna ESČ, což je vlastně předchůdce Elektrotechnického zkušebního ústavu,“ vysvětlil Miroslav Sedláček.

Značka ESČ vyjadřuje stálou shodu vlastností výrobku, který je takto označený. „Tedy elektrickou bezpečnost. A to už po mnoho desítek let, kdy se tato značka používá,“ dodal Miroslav Sedláček, vedoucí certifikačního orgánu Elektrotechnického zkušebního ústavu.

Tagy:
Československo První republika CNN Prima NEWS Česko Česká kvalita Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Českou kvalitu nenahradíš elektrikář Miroslav Sedláček Elektrotechnický zkušební ústav Kvalitní a bezpečná montáž - ESČ elektrická bezpečnost Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Emil Kolben