Co je afázie, kterou trpí Willis? Možná ani nechápe, co se po něm chce, říká logopedka

Americký herec Bruce Willis trpí afázií. Tato informace společně s tím, že končí kariéru zaskočila především fanoušky akčních filmů. Co to však je afázie a jak se projevuje? S čím se bude Willis v dalším životě potýkat? Nejen na tyto otázky odpovídá v rozhovoru pro CNN Prima NEWS přední česká logopedka Ilona Kejklíčková.

„Záleží za typu a hloubce postižení, někdy bývá tato vada spojovaná s poruchou motoriky, která si vyžaduje i fyzioterapeutickou podporu, určitě to bude i logopedie,“ popisuje Ilona Kejklíčková možné následky Willisova onemocnění a doplňuje: „Je možné, že by nemohl zřejmě vyslovit správně text, a to například, že by jej těžko a nesrozumitelně vyslovoval, ale také by nemusel porozumět správně, co se od něj žádá.“

Kejklíčková má sama velké zkušenosti s pacienty, kteří onemocněli afázií. Za roky své praxe jich na klinice Logo léčila minimálně desítky. „Učíme klienty nejen mluvit, psát a číst, ale i zařadit je zpět mezi své nejbližší a do běžného života,“ líčí nejčastější nástrahy pro lidi s afázií.

Považujete z medicínského hlediska za správné, že americký herec Bruce Willis ukončil kvůli afázii svou kariéru?
Ano, protože afázie je těžká porucha komunikace, kterou řadíme mezi získané poruchy řeči. Obvykle vzniká poruchou řečových a jazykových oblastí mozku, kde příčinou mohou být například cévní mozkové příhody, úrazy hlavy, ale i nádory a zánětlivá onemocnění, dokonce i demence. Mezi rizikové faktory, které vznik cévní mozkové příhody negativně ovlivňují patří například hypertenze, onemocnění srdce, arterioskleróza, vysoká hladina cholesterolu, diabetes, vyšší věk pacienta, kouření i nadváha.

Čím se afázie v prvotním stadiu projevuje?
Příznaky se mohou projevit náhle a prudce, s rychle nastupujícím ochrnutím nebo i bezvědomím, jindy ale plíživě, pozvolna. Často se setkáváme s poučením, jak mozkovou příhodu rozeznat. Pokud má klient ruce v předpažení, jedna mu klesá rychle dolů, mívá povislý jeden koutek úst a těžko se mu mluví nebo nemůže promluvit.

Jak mozkovou příhodu rozeznat? Pokud má klient ruce v předpažení, jedna mu klesá rychle dolů, mívá povislý jeden koutek úst a těžko se mu mluví nebo nemůže promluvit.

Jaké problémy by mu mohlo přinést další pokračování v hraní? Nedokázal by vyslovit text?
Záleží na typu afázie, jelikož jich rozlišujeme několik. V podstatě ano, nemohl by zřejmě vyslovit správně text, a to například, že by jej těžko a nesrozumitelně vyslovoval, ale také by nemusel porozumět správně, co se od něj žádá. Záleží rovněž na stupni postižení.

S čím se bude Bruce Willis v následujících týdnech, měsících, případně letech potýkat?
Záleží za typu a hloubce postižení, někdy bývá tato vada spojovaná s poruchou motoriky, která si vyžaduje i fyzioterapeutickou podporu, určitě to bude i logopedie a kognitivní terapie.

Ilona Kejklíčková (60 let)

Přední česká logopedka, jednatelka Soukromé kliniky Logo se sídlem v Brně a pobočkou v Praze.
Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci a Karlovu univerzitu v Praze.
Pracovala jako klinická logopedka a této profesi si věnuje i během řízení kliniky. Působí také jako soudní znalec ve zdravotnictví.
Publikovala a přednášela nejen Česku, ale také v zahraničí.
Když najde volný čas, ráda plave a věnuje se kinologii.

Ví se, jak tato nemoc vzniká? Nebo aspoň některé z jejích částí?
Nejčastější příčinou afázie jsou cévní mozkové příhody, které mohou mít několik podob. Ischemické cévní jsou způsobeny uzávěrem mozkové tepny zásobující krví určitou část mozkové tkáně. Ischemie tvoří až osmdesát procent příčin cévních mozkových příhod. Dvacet procent příčin tvoří krvácení, kdy mozková tepna praskne a tak dojde ke krevnímu výlevu do okolní mozkové tkáně. Subarachnoidální krvácení je nejméně časté, vyskytuje se asi v pěti procentech případů. Podle toho kde a v jakém rozsahu ke krvácení do mozku dojde, a jak veliká část mozkové tkáně je poškozena, dojde následně k vážným zdravotním následkům, kam řadíme i afázii. Další problematiku tvoří úrazy a komplikace po nehodách, které rovněž mohou vést ke vzniku afázie, ale i také demence.

Může u Bruce Willise toto onemocnění souviset s tím, že jako kluk koktal, zadrhával?
Domnívám se, že nikoliv.

Může to být následek akčních rolí s mnoha nebezpečnými kousky?
Také tady se domnívám, že ztvárnění akčních rolí není vázáno na následnou afázii.

Je afázie léčitelná medikamenty, logopedií případně jinou metodou?
Ano, z neurologického pohledu je to často medikamentózní léčba. Z hlediska terapie záleží na stupni postižení a jejím rozsahu. Nutná je i psychologická podpora a kognitivní terapie. V těžších případech potřebuje klient fyzioterapeutickou terapii a velmi často se jedná o využití a nastavení poměrně intenzivní logopedické péče. Klient se mnohdy učí vyslovovat základní výrazy, slova, věty. Učí se i psát a číst. Terapie je velmi náročná.

V těžších případech potřebuje klient fyzioterapeutickou terapii a velmi často se jedná o využití a nastavení poměrně intenzivní logopedické péče. Klient se mnohdy učí vyslovovat základní výrazy, slova, věty. Učí se i psát a číst. Terapie je velmi náročná.

Existují statistiky, kolik lidí v České republice trpí afázií?
V České republice trpí afázií přibližně 50 tisíc lidí a každý rok jich přibývá kolem pěti tisíc.

Kolik jste měla nebo máte vy takových pacientů?
Přesné číslo neznám, ale určitě několik desítek pacientů, možná i přes sto.

Jak je léčíte? A jaká je účinnost léčby?
Vedle logopedické péče využíváme i komplexní přístup. Důležitá je také psychologická podpora, jelikož se jedná o jednu z nejnáročnějších diagnóz, kdy jeden den můžete bez potíží komunikovat, a po této příhodě následně neřeknete nic nebo nerozumíte tomu, co vám někdo říká. Může se zdát, že na vás někdo mluví cizí řečí. Učíme klienty i nejen mluvit, psát a číst, ale i zařadit je zpět mezi své nejbližší a do běžného života.

Tagy: