Greta Thunbergová na demonstraci v Glasgow

Greta Thunbergová na demonstraci v Glasgow Zdroj: AP