Greta Thunbergová na demonstraci v Glasgow Zdroj: AP