Prima ve spolupráci s LINET věnovala patnáct nemocničních lůžek za 2 mil. Kč Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze

Skupina Prima v rámci komunitního projektu Prima SVĚT ve spolupráci se seriálem Sestřičky a předním českým výrobcem nemocničních lůžek, společností LINET, věnovala patnáct nemocničních lůžek za 2 mil. korun Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Dvanáct nemocničních lůžek typu Eleganza 4 s integrovanými váhami a antidekubitní matrací mířilo na jednotku intenzivní péče v rámci Anesteziologicko-resuscitační kliniky, zbylá tři lůžka typu Eleganza 1 dostalo odděl

Slavnostní předání lůžek Fakultní Thomayerově nemocnici proběhlo 29. července za přítomnosti marketingového ředitele skupiny Prima Aleše Pýchy, ředitele obchodu pro Českou a Slovenskou republiku společnosti LINET Zdeňka Grimma a za nemocnici nechyběl její ředitel doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Slavnostního předání se zúčastnili také herečka ze seriálu Sestřičky Adéla Gondíková a moderátor CNN Prima NEWS Petr Vágner.

Ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice, doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., komentoval předání lůžek těmito slovy: „Jsme velmi rádi, že naše spolupráce s Primou úspěšně pokračuje. Po prvním zdárném projektu s Prima SVĚTEM, kdy vznikl Primáčkův dětský koutek v rámci naší Kliniky dětské chirurgie a traumatologie, je dar polohovacích lůžek LINET další velkou pomocí v každodenní péči o pacienty. Tato lůžka také výrazně zjednoduší práci našich sestřiček, které se o pacienty starají. Navíc těžce nemocní pacienti tak budou ošetřováni na špičkových lůžkách s maximálním komfortem, který usnadní a zkvalitní jejich léčbu. I za mě veliké díky skupině Prima.“

„Předáním lůžek LINET Fakultní Thomayerově nemocnici pokračujeme ve zlepšování zdravotnického prostředí a v osvětových kampaních, které realizujeme s Českým červeným křížem. Hrdinové seriálu Modrý kód edukovali veřejnost, jak poskytovat první pomoc, Sestřičky radily, jak dodržovat hygienická opatření k ochraně před covidem-19 a pod značkou CNN Prima NEWS jsme podpořili bezpříspěvkové dárcovství krve. Více než 3 miliony korun pro sestry v nemocnicích se nám podařilo za pomoci partnerů a veřejnosti vybrat ve sbírce Sestřičky sestřičkám. V rámci Prima SVĚTA jsme vybudovali již dva dětské koutky v nemocnicích,“ dodává Aleš Pýcha, marketingový ředitel skupina Prima.

„Spolupráce s Prima SVĚTEM a Fakultní Thomayerovou nemocnicí nás velmi těší. Jsme rádi, že naše lůžka LINET poskytnou zdejším pacientům a zdravotnickému personálu komfort, pohodlí a bezpečnou manipulaci. Oba typy lůžek – univerzální Eleganza 1 i Eleganza 4 pro intenzivní péči – se vyznačují ergonomickým designem, a díky pátému kolečku je Eleganza 4 navíc motorizovaná, velmi tak usnadňuje převoz pacienta a šetří záda personálu. Speciálně navržené a lehce dostupné ovládací panely zajišťují sestřičkám i pacientům snadné změny poloh lůžka, včetně funkce kardiackého křesla, které pomáhá optimalizovat výkon plic i oběhové soustavy. Lůžko LINET Eleganza 4 je určeno pro intenzivní péči a má kromě jiných funkcí také zabudovanou váhu a je uzpůsobeno pro rentgenování plic přímo na lůžku,“ uvádí ředitel obchodu pro Českou a Slovenskou republiku společnosti LINET Zdeněk Grimm.

„Jsem rád, že jsem mohl být u předávání lůžek Thomayerově nemocnici, kde se dlouhodobě angažuji jako dobrovolník. Ve spolupráci s dalšími sportovci a moderátory jsem se zapojil do dobrovolného dárcovství krve a pomohl toto téma zviditelnit. A v době covidové pandemie jsem začal chodit jako dobrovolník na JIP a ambulanci, proto sám dobře vím, jak důležitou roli mohou sehrát moderní lůžka, která ulehčí sestřičkám péči o pacienty, a zároveň jim přinesou komfort při léčbě,“ uvádí Petr Vágner, moderátor sportu CNN Prima NEWS.

Předávání lůžek LINET se zúčastnila také herečka ze seriálu Sestřičky Adéla Gondíková, která sama prošla ošetřovatelským kurzem a natočila společně s kolegyní Natálií Halouzkovou spoty, ve kterých vysvětlily přínos lůžek LINET pro sestry i pacienty.

„Absolvovala jsem ošetřovatelský kurz. Chtěla jsem umět dát první pomoc, měla jsem hrůzu z toho, že bych v kritické situaci nedokázala pomoct. Jsem aktivní a nabízím svou pomoc lidem na ulici, kteří vypadají, že ji potřebují. Všem budoucím pacientům, kteří budou potřebovat lůžka LINET, přeji především brzké uzdravení,“ uzavírá Adéla Gondíková.