Počet osob samostatně výdělečně činných v České republice v letech 2010 až 2020 (v tisících)

Počet osob samostatně výdělečně činných v České republice v letech 2010 až 2020 (v tisících)
Zdroj: CNN Prima NEWS