Do tříd se vrátily děti z uměleckých škol. Fungují v režimu jeden žák a jeden učitel

ZUŠ

Základní umělecké školy otevřely

K prezenční výuce se vrátili i žáci uměleckých škol. I pro ně byla výuka na dálku komplikovaná. Zejména ve hře na hudební nástroj, během které je důležitý osobní kontakt při trénování techniky. Prezenční výuka je od středy možná v režimu jeden žák a jeden učitel. Výtvarné a taneční obory pokračují nadále v distanční výuce.

Základní uměleckou školu v Plzni na Bolevci navštěvuje více než 850 studentů. Učí se tam hra na hudební nástroje, tanec, zpěv nebo výtvarné umění. Věkové rozmezí dětí a žáků se pohybuje od pěti do 27 let.

„Během distanční výuky učitelé vedli on-line hodiny přes různé internetové platformy, jako je Skype či Teams, posílali nahrávky e-mailem nebo si telefonovali. Zkrátka se snažili využít všechny možnosti, která omezení umožňovala,“ popsal distanční výuku ředitel školy Jan Sedláček. Škola se uzavřela 12. října, po více než měsíční pauze se ve středu opět otevřela.

Do základních uměleckých škol se podle statistik ministerstva školství mohlo vrátit zhruba 158 tisíc dětí, které se tam učí hrát na hudební nástroje. Ve školách platí pravidla, podle kterých děti musejí nosit povinně roušky nebo se vyučují jen povinné předměty, ve kterých se žáci z různých tříd nepotkávají.

„Výjimky zde jsou, například při hře na dechové nástroje či při zpěvu žáci nemusejí mít zakrytá ústa. Pokud by bylo třeba, aby například při zpěvu učitel ukazoval něco ústy žákovi a žák by potřeboval vidět na jeho ústa, tak učitel může používat štít,“ vysvětlil Sedláček.

Tagy: