Práce přes internet znamená, že posíláme více mailů, účastníme se většího počtu kratších porad a pracovní doba se nám v průměru prodloužila.
Zdroj: Profimedia.cz