V porovnání s minulým školním rokem probíhá on-line výuka na základních školách daleko lépe.