Národní program Česká kvalita: Snadná cesta, jak pro stavbu domu získat to nejlepší

Českou kvalitu nenahradíš III. - HELUZ IZOS

Jsou nedílnou součástí drtivé většiny staveb a do značné míry rozhodují o tom, jak se v domě bude žít –⁠ okna. Jejich výroba je náročnou disciplínou, s postupem času a vývojem nových technologií se neustále zdokonalují. Hrají zásadní roli ve využívání přirozeného světla při pobytu uvnitř budov i při izolaci, spolehlivě by měla být schopna tepelně izolovat, zajistit bezpečnost a akustický komfort. Je pochopitelné, že kdo staví dům, hledá ty nejlepší produkty, na které se bude moct spolehnout dlouhá léta. Garanci spokojenosti českým zákazníkům dává značka udělovaná Řídícím výborem Národního programu Česká kvalita –⁠ Osvědčeno pro stavbu. Za izolační skla ji získala třeba společnost HELUZ IZOS.

Ať už kupujeme zboží, či službu kteréhokoli druhu, je naprosto přirozené, že si chceme vybrat to nejlepší, co trh nabízí. V případě stavby domu to platí obzvlášť. Jak se říká, tady je každá rada drahá. Jedna je ale přece jen zdarma a navíc velmi spolehlivá –⁠ stačí hledat tu správnou záruku. A tou jsou značky kvality Národního programu Česká kvalita. Je jich celkem 22 a těm, kteří staví, se nejvíc hodí Osvědčeno pro stavbu.

Podpora kvality a nových trendů

S orientací na trhu zákazníkům pomáhá Národní program Česká kvalita, který je v gesci Rady kvality ČR, jejímž předsedou je Eduard Muřický, podle něhož je naprostou prioritou dodržování kvality, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Národní program Česká kvalita podporuje prodej kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Jeho cílem je zvýšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních služeb a výrobků na českém trhu.

V oblasti stavebnictví je podle Eduarda Muřického naprosto klíčová digitalizace stavebního řízení a územního plánování, díky nimž lze zrychlit rozhodující procesy ve stavebním průmyslu. Jedním z nejaktuálnějších trendů je prý BIM neboli Building Information Modeling. „Moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury –⁠ rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Moderní softwarové nástroje pomáhají naplňovat procesy a metodiku BIM. BIM softwary nabízí široké portfolio řešení pro návrh, vizualizace, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, informovanější rozhodování a boří překážky v procesech stavebnictví,“ říká předseda Rady kvality ČR a zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství Ministerstva průmyslu a obchodu.

Okno osvědčené pro stavbu

Podpořit nejnovější trendy na českém trhu pomáhá i kampaň Podzim s Českou kvalitou, která začala v září. Její součástí je také slavnostní předání osvědčení novým držitelům značek Národního programu Česká kvalita, kteří se zasazují o růst a rozvoj české kvality. Značkou Osvědčeno pro stavbu se od loňského října zaštiťuje také společnost HELUZ IZOS, která ocenění získala za izolační trojskla a dvojskla IZOS.

HELUZI IZOS

HELUZ IZOS je největší výrobce izolačních skel v České republice. Mimo izolační skla vyrábí také bezpečnostní skla nebo potisk skel. Původní firma IZOS vznikla v roce 1992, kdy zahájila provoz v Žatci. Posléze rozšířila výrobu o haly v Plzni a Sudoměřicích nad Moravou. V roce 2021 se společnost stala součástí skupiny HELUZ.

„Certifikace dává uživateli veřejnou informaci o úrovni bezpečnosti a kvality označeného výrobku, poskytuje podporu spolupráce mezi investory, stavebními dodavateli a výrobci stavebních výrobků, zvyšuje úroveň image a podporu tržního prosazení kvalitních výrobků na úkor výrobků s ověřením minimální legální bezpečnosti, potvrzuje informace o splnění všech relevantních legislativních a technických požadavků a zajišťuje trvalý dohled nad stabilitou bezpečnosti a kvality výrobků opatřených značkou,“ vysvětluje hlavní výhody držení značky Andrea Stejskalová, marketingová manažerka firmy.

V té si podle ní zakládají na třech zásadách, kterými jsou: kvalita, inovace a ekologie. „Izolační skla se vyrábí na nejmodernějších technologiích se sedmi výrobními linkami ve třech výrobních závodech v Plzni, Žatci a Sudoměřicích. Pro produkci izolačních skel používáme materiály se špičkovými parametry v oboru. V nejnovějším závodě v Sudoměřicích jsou instalovány nejmodernější technologie,“ vykládá Andrea Stejskalová a dodává: „Snažíme se naše zákazníky informovat o tom, že sklo není pouze prvek, který plní estetickou funkci. Se sklem se dá náramně pracovat a využívat ho například k solárním ziskům nebo ke stínění. Naše řady obsahují řadu IZOS Energy+ nebo řadu IZOS Shadow. V HELUZ IZOS vyrábíme skla pro moderní stavby, aby v nich byla radost žít a pracovat. Důraz klademe především na snižování energetické náročnosti budov.“

Kdo chce získat značku Osvědčeno pro stavbu musí splnit řadu náročných podmínek. Produkty i služby hodnotí odborníci z oboru, kteří zjišťují podrobnosti o výrobě, materiálech, které se při ní používají, i o fungování v praxi, a velké slovo při rozhodování o udělení značky mají i sami zákazníci. Nejedná se přitom o jednorázový proces, licence je platná 2 roky. Po uplynutí této doby musí organizace splňovat veškeré parametry, aby se mohla znovu ucházet o osvědčení značky Osvědčeno pro stavbu. Totéž platí i pro zbylých 21 značek v Národním programu Česká kvalita.

Tagy: