Volební program SPD: Proč chce Okamura zavést vlasteneckou výchovu a zrušit dotace?

Den s Okamurou

Ztrácíte se ve volebních programech stran? Zajímá vás, která z nich vám plánuje zvýšit daně a která naopak přidat na rodičovské nebo důchodech a jak se vypořádá s další případnou vlnou koronaviru? Položili jsme politikům 40 vašich nejčastějších dotazů a přehledně poskládali jejich odpovědi. V průběhu posledního měsíce před volbami 2021 se tak můžete těšit na to nejdůležitější z programů hlavních stran, které bojují o vaši přízeň a pravidelně figurují ve volebních průzkumech. Právě teď je na řadě SPD Tomia Okamury.

Tomio Okamura nejde do voleb poprvé. Devětačtyřicetiletý podnikatel se do politiky poprvé podíval v roce 2012 jako senátor na Zlínsku. V horní komoře ale vydržel pouhý rok, protože už v roce 2013 s hnutím Úsvit uspěl v kandidatuře do Poslanecké sněmovny, kam se probojoval i o čtyři roky později – tentokrát už ale s hnutím SPD.

SPD je hnutí postavené primárně na osobě Tomia Okamury a hlavní důraz strana klade na odmítavý postoj k imigraci a požadavky zavedení přímé demokracie.

Jaké plány ale má Tomio Okamura a jeho strana ve školství? Proč chce zavést vlasteneckou výchovu a jak reformovat zdravotnictví? Co by udělal s dotacemi či EET a jak by vypadala jeho důchodová reforma?

1. Školství

Jaká je vaše vize školství v Česku? Mělo by se něco podle vás změnit? Pokud ano, co?

 • Zrušit inkluzi
 • Podpořit kvalitu vzdělávacího systému, vědy a výzkumu
 • Vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám

Známky, nebo slovní hodnocení?

 • Obojí

Slovní hodnocení blíže specifikuje žáka a jeho vědomosti. Je dobré použít oba typy hodnocení, přiklonili bychom se k tomu na vyšších stupních vzdělávání.

Chybí sestry, lékaři, truhláři, klempíři atd. Jak motivovat ke studiu těchto oborů?

 • Sestry nepotřebují bakalářské vzdělání

Jednou z chyb byl nesmyslný požadavek na bakalářské vzdělání zdravotních sester. Také tlak na větší počet vysokoškoláků a maturantů měl fatální dopad na učňovské školství. Řešením je finanční pomoc odbornému školství například v oblasti ubytování žáků a studentů a také podpora spolupráce průmyslu s odborným školstvím. U učitelů požadujeme plat na úrovni 130 % průměrné mzdy v zemi.

Zpoplatnili byste studium na vysoké školy?

 • Na státních školách ne

Jaký předmět podle vás dětem ve školách chybí?

 • Porozumění textu a vlastenecká výchova

Hodně chybí čtenářské znalosti, schopnost učíst delší texty a porozumět jim. Chybí povědomí o historii a historických souvislostech, občanská výchova ve smyslu skutečně vlastenecké výchovy, tedy znalost české kultury a tradic. Všeobecně by se nemělo ustupovat z náročnosti předmětů, aby děti něco uměly, když odchází ze školy.

2. Zdravotnictví

Co je podle vás největším problémem českého zdravotnictví a jak ho řešit?

 • Omezené zdroje financování

Hlavní problémy vyplývají z omezených zdrojů financování. Jde o nedostatek pracovníků, nerovnoměrná distribuce zdravotních služeb a jejich nestejná kvalita. Trváme na snížení neúčelných nákladů předražených nákupů tak, aby zůstalo více prostředků na mzdy a léčení.

Zdravotnictví je z velké míry hrazené státem. Mělo by projít zásadní transformací a privatizací?

Volby 2021 v jasných otázkách a odpovědích

Zajímají vás konkrétní body z programů politických stran, ale nechcete se probírat stovkami stránek? Redakce CNN Prima NEWS vybrala hlavní témata za vás.

Programy stručně

 • Ne

Zdravotnictví v ČR se stále více vyvíjí v systém sloužící prospěchu korporací, které z něj odčerpávají prostředky. Zdravotnictví je veřejná služba. Odmítáme další privatizaci zdravotnictví.

Lidé mnohdy čekají dlouhé měsíce na operace. Co byste s tím udělali?

 • Více peněz od pojišťoven

Výše úhrad od zdravotních pojišťoven je nedostatečná. Řešením je přepracování parametrů výše zdravotních výkonů v úhradové vyhlášce.

Jak byste nalákali mladé ženy i muže, aby se stali zdravotními sestřičkami nebo bratry?

 • Vyššími odměnami

Budeme usilovat o to, aby stát a orgány veřejné správy mohly ovlivňovat výši odměn pracovníků ve zdravotnictví.

3. Doprava

Zrušili byste slevy ve vlacích a autobusech pro seniory a studenty, které zavedlo hnutí ANO?

 • Snížili

Slevy jsou i v souvislosti s úbytkem cestujících z důvodu covidu vysoké. Stát a kraje omezují spoje a některé i ruší. Je potřeba zahájit diskusi o úpravě výše poskytovaných slev.

Za poslední roky se v Česku stalo několik tragických nehod na železnici. Kde vidíte chybu a jak konkrétně byste zvýšili bezpečnost?

 • Modernizací zabezpečovacího zařízení a vyššími mzdami

Hlavním důvodem železničních nehod je poruchovost na zabezpečovacím zařízení traťového provozu. Cestou k vyšší bezpečnosti je modernizace těchto systémů. Za drtivou většinou nehod je ale i lidský faktor. Strojvedoucí mají nízké mzdy, proto pracují i pro více dopravců, dohled nad jejich bezpečnostními přestávkami je tak velmi ztížený. Dopravní nehody na železničních přejezdech pomůže vyřešit také výstavba mimoúrovňových křížení a opatření stávajících přejezdů závorami.

Kolik kilometrů dálnic byste za 4 roky zvládli postavit?

 • Pro změnu čtyři roky nestačí

Rozsah výstavby dálnic a vysokorychlostních silnic závisí na mnoha faktorech. Vydání stavebního povolení někdy trvá až 13 let, proto SPD podpořila stavební zákon, díky němuž by mělo dojít ke zrychlení celého stavebního řízení. Pro dosažení výrazného zvýšení rychlosti výstavby dálnic je ale jedno čtyřleté volební období relativně krátké.

Zvažujete rozšíření mýta? Pokud ano, kde? Snížil byste v takovém případě spotřební daně u pohonných hmot?

 • Rozšíření mýta nechceme

Žádné výrazné rozšíření zpoplatnění pozemních komunikací neplánujeme. Mýto by mělo být zaváděno jen na nových dálničních úsecích a rychlostních komunikacích. Spotřební daně bychom navrhovali snížit.

Které dopravní stavby budou za vaší vlády prioritou?

 • Dálniční infrastruktura a její napojení na sousední státy
 • Dobudování okruhu okolo Prahy
 • Alternativní dálniční spojení Prahy a Ostravy, tedy D35
 • Železniční tratě spojující Prahu, Brno a Ostravu
 • Multifunkční vodní koridor Dunaj–⁠Morava–Odra pro optimální hospodaření s vodou na území Moravy
 • Obchvaty měst a obcí

4. Bydlení

Pro většinu Čechů je bydlení velmi drahé. Co považujete za největší problém a jak ho budete řešit?

 • Zrychlíme a daňově zvýhodníme výstavbu bytů

Chceme podpořit výstavbu bytů mimo jiné státní a legislativní podporou ve formě daňových zvýhodnění, popřípadě státních garancí úvěrů pro kraje a obce. Novela stavebního zákona urychlí průběh stavebního řízení, čímž dojde ke zvýšení nabídky bytů, a tím i ke snížení jejich cen. Musí se také zvýšit koupěschopná poptávka domácností půjčkami s nízkým úrokem, či daňovými slevami.

Souhlasíte se zavedením vyšších daní pro majitele, kteří mají více bytů?

 • Ne

V žádném případě, naprosto odmítáme zvyšování stávajících tzv. majetkových daní.

Souhlasíte se stavbou prefabrikovaných bytů, jak navrhuje premiér Andrej Babiš?

 • Ne

Nikoliv. Může jít maximálně o naprosto doplňkovou aktivitu státu při řešení neuspokojivé situace v oblasti bydlení. Zásadní jsou jiné, systémové kroky státu. Stavba prefabrikovaných bytů svým profilem zapadá spíše do oblasti soukromého podnikání.

Zakázali byste služby typu Airbnb?

 • Zregulovali bychom je

Nešlo by o zákaz, ale o jejich regulaci. Tato služba nemá místo v bytových domech, kde často narušuje veřejný pořádek a klid majitelů či nájemníků ostatních bytů. Služba musí být svými provozovateli řádně registrována a hlášena a musí z ní být odváděny příslušné daně z příjmu. Za porušení zákona musí být sankce.

5. Důchody

Souhlasíte s návrhem důchodové reformy rozdělené na minimální důchod pro všechny, zásluhovou část podle odpracovaných let a odvedených peněz plus výchovný a spořící pilíř?

 • Maláčové návrh není reforma

S návrhem předloženým ministryní Maláčovou nesouhlasíme. Nejde ani o reformu, ale o několik parametrických změn. Podporujeme myšlenku tzv. minimálního důchodu pro všechny občany, kteří splní zákonné podmínky pro nárok na vznik starobního důchodu, a pro invalidní důchodce ve III. stupni invalidity, a to ve výši 15 000 korun. Odmítáme zvyšování sociálního pojištění živnostníků a zaměstnavatelů v tzv. náročných profesích. Odmítáme zavedení spořícího pilíře do průběžného důchodového pojištění. Podporujeme finanční příspěvek k důchodu za každé vychované dítě. Řešením je ale především podpora porodnosti a pracujících rodin s dětmi, protože to je jediná cesta k zachování a rozšíření rozpočtových zdrojů na financování důstojných důchodů v budoucnosti.

Vláda každý rok přidávala důchodcům nad rámec zákonné valorizace. Dělali byste to také?

 • Ano, ale rychleji

Samozřejmě, ale vyšším tempem u občanů, jejichž důchod je nižší než 15 000 korun.

Byli byste pro to, aby se důchody zvedaly těm seniorům, kteří pobírají nejmenší důchody?

 • Ano

6. Daně a finance

Zvýšili byste některé daně? Které?

 • Ne

Odmítáme zvyšování daní.

Zavedli byste nějaké nové daně?

 • Ano, pro zahraniční korporace

Prosazujeme zdanění zahraničních korporací podnikajících u nás. Řešením může být tzv. zákon o kapitalizaci majetku, který by jim navíc ukládal i povinnost reinvestic.

V Česku je jedno z největších zdanění práce. Snížili byste daně lidem?

 • Ano

Zavedli byste znovu daň z nabytí nemovitosti?

 • Ne

Zavedli byste daňové prázdniny?

 • Ano

Pro firmy českých majitelů, které mají účelově sídla v zahraničí kvůli vysoké míře zdanění u nás. Tímto je chceme motivovat, aby daně platili v České republice, a posílili tím naši ekonomiku. Následně bychom jim chtěli snížit daně se zisku o několik procentních bodů a zrušit veškeré výjimky které u této daně platí.

7. Mateřství a rodičovství

Stačí rodičovský příspěvek 300 tisíc korun, nebo byste byli pro zvýšení?

 • Chceme jeho pravidelné zvyšování

Chceme, aby zákon pravidelně automaticky zvyšoval příspěvek v návaznosti na vývoj průměrné mzdy a inflace.

Souhlasíte se zavedením zkrácených úvazků?

 • Ano, rodičům. Zaměstnavatelům mzdy doplatí stát

Navrhujeme, aby se pro pracujícího rodiče, který je zároveň hlavním pečujícím rodičem o dítě předškolního věku, zavedl zkrácený pracovní týden v délce 30 hodin za plnou mzdu. Rozdíl v mzdových nákladech (oněch 12 hodin týdně) by zaměstnavateli doplácel stát.

ČSSD navrhuje porodné 15 tisíc pro všechny. Dnes činí 13 tisíc korun jen pro lidi s nízkými příjmy. Jste pro zvýšení?

 • Ano, pro pracující rodiče

Jsme pro mnohem výraznější navýšení porodného, ale pouze pro pracující rodiče, kteří jsou plátci daně z příjmu. Porodné chceme zdvojnásobit a poskytovat ho i pro třetí narozené dítě.

Nechali byste povinný předškolní rok vzdělávání?

 • Jsme pro dobrovolnost

Mělo by to být dobrovolné, nicméně jde o velmi vhodný nástroj socializace dětí – zvláště některých – a jejich integrace do kolektivu vrstevníků, včetně získání určitých hygienických návyků a adaptace na režim školského zařízení před nástupem do základní školy.

8. EET

Co se stane s elektronickou evidencí tržeb, pokud se dostanete do vlády?

 • Zrušíme ji

EET vedla pouze k ziskům těch, kteří prodávali potřebné vybavení. Živnostníky a podnikatele to pouze zatěžuje. Daně se platit musí, ale místo EET prosazujeme paušální daň podle výše obratu.

9. Covid

Souhlasíte s tím, aby se lidé očkovali každý rok? Má být očkování povinné?

 • Ať se lidé očkují dobrovolně

SPD je proti povinnému covid očkování. Kdo chce, ať se očkuje, kdo nechce, ať není diskriminován. Požadujeme přiznat lidem s protilátkami proti covidu-19 bezinfekčnost.

Jak moc a jakými kroky má vláda zasahovat do pravomocí soukromých firem v souvislosti s covidem?

 • Jen kroky k ochraně zdravých životních podmínek

Chceme povinnost státu garantovat zdravé životní podmínky obyvatel. Proto musí v souvislosti s pandemií, v případě nutnosti, vláda regulovat i privátní sektor. Na druhé straně musí stát hradit ekonomické ztráty soukromých firem vzniklé takovými regulacemi.

Jak chcete zjednodušit život lidem, kterým covid zásadně ztížil život, práci, podnikání? Měl by jim stát stále ještě pomáhat?

 • Odstranit plošné zákazy

Stát v boji s pandemií selhal, plošné zákazy nejsou řešením. Vzhledem k proočkovanosti ohrožených skupin obyvatel a mírného průběhu onemocnění u dětí je nutné neočkované děti již nediskriminovat a uvolnit výuku ve školách bez omezení. SPD má v programu pomoc středním a malým podnikatelům i bez důsledků pandemie.

10. Životní prostředí

Jak byste motivovali lidi k třídění odpadů či nevyhazování odpadků do přírody?

 • Zvýšením výkupních cen tříděného odpadu

Krom vyšších cen tříděného odpadu bychom v síti sběrných míst zajistili důkladnou separaci komunálních odpadů a přenesli bychom plnou odpovědnost na výrobce plastů za jejich sběr a využití.

Spousta věcí se zbytečně balí do plastů. Snažili byste se to změnit?

 • Ano

Zvýšili bychom tlak na výrobce a distributory zboží, aby snížili používání jednorázových plastových obalů jejich náhradou za obaly, které budou opětovně používány a které se v přírodě rozkládají. Zavedeme principy oběhového hospodářství, jehož základem bude znovuvyužití zdrojů či výrobků i po ukončení jejich životnosti. Tento princip by měl nahradit tradiční spotřební ekonomiku: „vzít, vyrobit, spotřebovat, zlikvidovat“ a odstranit plýtvání s přírodními zdroji.

Měla by být ve škole povinná výchova k ochraně životního prostředí?

 • Ano, ale ne podle EU

Odmítáme zelenou politiku EU v rámci tzv. „Green Deal“ a nulovou uhlíkovou stopu. Ochranu našeho životního prostředí ale považujeme za velmi důležitou při zachování zdravého a pragmatického přístupu. To by se mělo vyučovat i ve školách.

11. Dotace

Je potřeba desítek dotačních titulů? Proč se třeba obcím nedá více peněz, o kterých si samy rozhodnou, na co je dají?

 • Dotační programy EU pomáhají korupci

Regionální a dotační programy EU jsou podhoubím pro korupci a poškozují přirozené tržní prostředí. Zpravidla jsou směřovány do projektů, které by jinak nemohly vzniknout, protože by se neuživily. Je lepší nechat finance městům a obcím, které se prostřednictvím svých zastupitelstev samy rozhodnou, kam investovat.

Na co by dotace měly být a na co ne?

 • Dotační systém je potřeba zcela zrušit.

Na co by měly být státní dotace a na co evropské?

 • Na nic

Rozdíl mezi nimi je zejména z hlediska určení jednotlivých operačních programů. Do EU odvádíme daně všichni, ale dotační tituly mohou čerpat pouze někteří – vyvolení.

Tagy: