Nouzový stav nelze za současných okolností prodloužit ani vyhlášením nového, zdůrazňuje právník Wintr.
Zdroj: Oldřich Tristan Florian