Jak mít svou spotřebu energií pod kontrolou? ISTA nabízí řešení pro inteligentní budovy zítřka

Reportáž - Jak ušetřit na splátkách

V době vysokých cen energií chce každý ve své domácnosti ušetřit. Na českém trhu již více než 30 let působí ISTA, která nabízí správcům budov a předsedům SVJ chytrá řešení pro dálkový odečet, radiové technologie, rozúčtování nákladů na energie, montáž vodoměrů a měřičů tepla. Díky moderním technologiím, přesnému měření a přístupu k pravidelným datům tak lze uspořit část spotřeby tepla a vody, potvrdila v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Jana Machková, ředitelka a jednatelka ISTA Česká a Slovenská republika, předsedkyně Rady ARTAV. Společnost ISTA má sídlo v Německu a celosvětově pro společnost ISTA pracuje více než 6 150 zaměstnanců v 21 zemích. ISTA technologie dálkového odečtu propojuje více než 42 milionů přístrojů na světě. V české republice to je více než 1 milion přístrojů.

V oboru, ve kterém působíte dochází v poslední době k velkému množství změn, obor ovlivňují nejen legislativní změny, ale velký vliv má také digitalizace. Jaké výhody digitalizace přináší vašim klientům?

Technologii dálkového odečtu využívají klienti společnosti ISTA již 13 let, tedy před legislativní povinností instalace dálkově odečitatelných přístrojů, která platí od 1.1.2022. Nyní technologii využívá již téměř 90 % klientů. Montáž dálkově odečitatelných přístrojů je jedním z požadavků legislativy dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která byla schválena v říjnu 2021 a je v platnosti od 1.ledna 2022. Do roku 2027 by v České republice měla být všechny instalovaná měřidla dálkově odečitatelná. Velkou výhodou je, že odečet se provádí bez vstupu do bytového domu, čímž je chráněno soukromí jeho obyvatel. Automaticky jsou odečtené všechny měřiče v budově a není třeba určovat náhradní spotřeby pro neodčítané byty, které často navyšují náklady na energie. Všechna data se přenášejí a zpracují elektronicky, bez chyb způsobených lidským faktorem. Online přístup k denním datům o spotřebě prostřednictvím internetu umožňuje lepší kontrolu nad spotřebou tepla a vody. Funkčnost měřičů v bytě je monitorována a v případná porucha včas odstraněna.

Větší přesnost odečtů by se tedy měla projevit i na větší přesnosti vyúčtování energií.  Když se dotkneme tématu rozúčtování, kde se aktuálně nacházíme a jaké jsou novinky, hodně se nyní hovoří o měsíčních informací o spotřebě?

Aktuálně jsou odečty hotové, jsme nyní v procesu rozesílání vyúčtování. Zákonná lhůta jsou 4 měsíce od ukončení zúčtovacího období. Těch novinek, které se týkají rozúčtování a přímo uživatelů bytů je hned několik. Podle aktuální změny vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb. vyhláškou č. 274/2023 Sb. účinné od 01.01.2024, je asi tou nejzásadnější změna ve stanovení poměru základní a spotřební složky. Nově základní složku nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 40 % až 60 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku (původně 30 % až 50 %). Výši základní složky určí poskytovatel služeb podle klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy podle průměrného součinitele prostupu tepla podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

Měsíční informace o spotřebě nově dostávají uživatelé bytů od 1.1. 2024 dle novely zákona o službách č. 67/2013 Sb. Novela zahrnuje Povinnost poskytovat informace o spotřebě tepla a TV jednou měsíčně s platností od 1.1.2024, V novele zákona se jedná o paragraf 8a, který se věnuje pravidelnému informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody.

O krok napřed s ISTA

Pro uživatele a vlastníky budov ISTA vytváří udržitelnou hodnotu. Aby toho dosáhli, řídí data a procesy, díky kterým je budova šetrná ke klimatu, bezpečná a pohodlná. Jejich produkty a služeby jsou založeny na digitálním základu. Infrastruktura jejich přístrojů umožňuje bezproblémovou správu dat o budovách, tím eliminují zejména tradiční pochůzkové měření v bytech.

O krok napřed s ISTA

Technologie dálkového odečtu je unikátní a spolehlivý systém, kdy přístroje komunikují mezi sebou a odesílají měřené hodnoty. Jedna sběrnice sbírá a předává data až z 300 přístrojů. Je vybavena bateriovým napájením a integrovanou SIM kartou (podpora LTE). Nepřetržitý dohled nad přístroji zajišťuje dohledové centrum. Z dlouhodobého sledování odečtů vychází úspěšnost 99,6 %, přenos dat je šifrovaný, plně v souladu s požadavky GDPR.

Bylo by možné toto téma trochu rozvést, zajímá nás, co přesně tato povinnost znamená a jaké benefity z toho uživatelé bytů budou mít.

Povinnost poskytnout a předat informace a je na straně správce či předsedy SVJ. Díky našim portálovým službám mají uživatelé bytů pravidelný přehled o své spotřebě. K dispozici tak mají i porovnání s předešlým obdobím a zbytkem domu. Prostě v přístupu k informacím je síla a kontrola funkčnosti měřících přístrojů má pozitivní vliv na vyúčtování.

Technologie vítězí

Svět produktů a služeb ISTA je založen na digitálním základu. Infrastruktura přístrojů umožňuje bezproblémovou správu dat o budovách, tím eliminuje zejména tradiční pochůzkové měření v bytech. Zvyšuje tak pohodlí pro obyvatele, správce a vlastníky, nejsou nutné termíny pro odečty, nemusí se čekat na pracovníky odečtové služby a zkracuje se doba správy dat a procesů.

Zmiňujete portálové služby, jaký benefit tedy portálové služby přinášejí, předpokládám, že to není jen dokument měsíční informace o spotřebě?

Uživatelé bytů mohou svou denní spotřebu sledovat, porovnávat s referenčními spotřebami nebo předchozími obdobími, a tím lépe regulovat náklady na energie. Správce má přehled o energetickém hospodaření v budovách ve své zprávě a přístup k důležitým datům pro další zpracování nebo pro případ reklamace.

Svět produktů a služeb ISTA je založen na digitálním základu. Infrastruktura přístrojů umožňuje bezproblémovou správu dat o budovách, tím eliminuje zejména tradiční pochůzkové měření v bytech. Zvyšuje tak pohodlí pro obyvatele, správce a vlastníky, nejsou nutné termíny pro odečty, nemusí se čekat na pracovníky odečtové služby a zkracuje se doba správy dat a procesů.

Blíží se termín, kdy by již všechny měřící přístroje měly být dálkově odečitatelné. Jak vnímáte poptávku po technologii dálkového odečtu?

Do 31.12. 2026 všechny měřící přístroje mají být vyměněny. To znamená mimo jiné, že každý, kdo ověřuje nebo mění přístroje by měl již myslet na naplnění legislativy. Poptávka ze strany klientů je značná. Klienti nejen hledí na splnění legislativního požadavku, ale plně si uvědomují výhody, které jim systém přinese. Technologie dálkových odečtů představuje současný standard získávání a zpracovávání dat. Díky automatickému a průběžnému získávání údajů o spotřebě je možné využívat i nadstavbové služby, například průběžné sledování spotřeby energií domu i domácností prostřednictvím portálu.

Když mluvíme o výměně přístrojů, můžete připomenout pravidla pro výměnu přístrojů, pokud nějaká existují?

Termíny povinného ověřování bytových měřidel, tedy i vodoměrů na teplou a studenou vodu, upravuje vyhláška č. 345/2002. Novela vyhlášky č. 285/2011 Sb. s účinností pak od roku 2012 sjednotila pravidla pro ověřování vodoměrů na studenou i teplou vodu, které jsou používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům.  Tato novela vyhlášky stanovila jednotnou lhůtu pro ověření (případně výměnu) na 5 let. U měřičů tepla je lhůta 4 roky. U indikátorů platí životnost přístroje dle výrobce, většinou 10 let. Za funkci, ověřování a výměnu přístrojů je zodpovědný vlastník budovy. Od 1.ledna 2022 platí povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel. Do 31.12 2026 by měla být již všechna měřidla vyměněna za dálkově odečitatelná.

Tagy:
Slovensko teplo energie technologie Česko Komerční sdělení Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ISTA ista International GmbH vodoměr