Manuela Schwesigová, premiérka spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko, při videokonferenci s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a Michaelem Müllerem, starostou Berlína Zdroj: AP